Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023
Lượt xem: 839
CTTĐT - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 665/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2023 về việc điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023 nhằm mục đích thu thập thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá, xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; so sánh quốc tế các chỉ tiêu thống kê về đổi mới sáng tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Cuộc điều tra thu thập thông tin của 2.000 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trở lên trên pham vi toàn quốc. Đối tượng điều tra bao gồm các doanh nghiệp hạch toán độc lập được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 31/12/2022 trong các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày 01/7/2023 trong thời gian 62 ngày (đến hết tháng 8/2023). Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin trong vòng 1 năm, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Những chỉ tiêu thu thập theo thời điểm được lấy thông tin theo số thực tế có tại ngày 31/12/2022.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện điều tra theo 02 phương pháp là: Phương pháp trực tiếp - áp dụng với đa số đơn vị điều tra (điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị điều tra gặp cán bộ được phân công của đơn vị thu thập, tính toán số liệu để ghi vào phiếu điều tra) và phương pháp gián tiếp - áp dụng khi điều tra viên khó tiếp cận với đơn vị điều tra (tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung cách ghi phiếu và yêu cầu đơn vị điều tra gửi phiếu điều tra về cơ quan điều tra). Cuộc điều tra sử dụng 01 loại phiếu điều tra “Phiếu ĐTĐMST-DN: phiếu thu thập thông tin đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2023”.

Nội dung điều tra tập trung phục vụ các chỉ tiêu được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gồm: Chỉ tiêu 0601 về tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo; chỉ tiêu 0602 về chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; chỉ tiêu 0604 về số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; chỉ tiêu 0605 số doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tương ứng với các chỉ tiêu trên là thu thập thông tin thuộc 04 nhóm sau: (1) Nhóm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra (tên doanh nghiệp; mã số thuế của doanh nghiệp; năm thành lập; địa chỉ doanh nghiệp; cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; những thông tin khác). (2) Nhóm thông tin về nguồn nhân lực (lao động) của doanh nghiệp (số lao động; lao động phân theo trình độ học vấn). (3) Nhóm thông tin về sản xuất kinh doanh (tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu các sản phẩm xuất khẩu; tổng giá trị máy móc, thiết bị; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; bộ phận nghiên cứu và phát triển. (4) Nhóm thông tin về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; tình hình thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo; các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động đổi mới sáng tạo; Nhà nước hỗ trợ đổi mới sáng tạo; vốn cho đổi mới sáng tạo; hợp tác đổi mới sáng tạo; nguồn thông tin cho đổi mới sáng tạo; thực hiện quyền sở hữu công nghiệp; các yếu tố cản trở đổi mới sáng tạo).

Từ tháng 9 - 12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành nhập tin phiếu điều tra; xử lý, tổng hợp kết quả, biên soạn kết quả điều tra; viết báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả điều tra. Dữ liệu sẽ được xử lý và tổng hợp theo các biểu đầu ra bằng phần mềm. Kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2023.

Xem chi tiết tại đây:

Tải về

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 276
 • Hôm nay: 12,774
 • Trong tuần: 128,329
 • Tất cả: 77,556,714