Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị
Lượt xem: 1380
CTTĐT - Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023 để các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo, sử dụng khi lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ. 

Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị dựa trên 11 tiêu chí chính: (1) Lãnh đạo và quản trị; (2) Tài chính, kế toán; (3) Hệ thống quản lý chất lượng; (4) Kiểm sát nhà cung cấp/nguyên vật liệu; (5) Kiểm soát quá trình; (6) Quản lý sản xuất; (7) Bảo trì và quản lý thiết bị đo; (8) Đào tạo nguồn nhân lực; (9) Năng lực phát triển sản phẩm mới; (10) Sức khỏe, an toàn, môi trường; (11) Công nghệ và chuyển đổi số.

Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng Bộ công cụ để thực hiện đánh giá, sàng lọc doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua phương pháp bảng hỏi và chấm điểm.

anh tin bai

Hệ thống câu hỏi.

Mỗi tiêu chí có 03 mức đánh giá: 03 điểm - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và có minh chứng; 02 điểm - Chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu hoặc không có minh chứng đầy đủ; 01 điểm - Chưa thực hiện. Riêng tiêu chí Công nghệ và chuyển đổi số có 02 mức đánh giá: 1 - Có hành động; 0 - Chưa có hành động cụ thể. Tổng điểm tối đa cho các câu hỏi thuộc 11 nhóm tiêu chí chính là 100 điểm. Dựa trên tổng điểm đạt được, mức độ sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân loại theo 03 nhóm:

Loại A: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên (tỷ lệ điểm đạt được từ 80% trở lên): Doanh nghiệp rất tiềm năng và đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị.

Loại B: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 đến dưới 80 điểm (tỷ lệ điểm đạt được từ 50% đến dưới 80%): Doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị.

Loại C: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm trở xuống (tỷ lệ điểm đạt được dưới 50%): Doanh nghiệp cần nhiều thời gian để cải thiện và chưa phù hợp tham gia chuỗi giá trị.

Về sự cần thiết ban hành Bộ công cụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp cả nước và ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa liên kết được với các doanh nghiệp FDI, chưa tham gia được vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Sau khoảng 05 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết quả và tác động của các chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật còn chưa đạt được như mong muốn, đặc biệt là kết quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1