Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Giáp Thìn
Lượt xem: 164
CTTĐT - Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 563/UBND-NLN ngày 31/01/2024 nhằm quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, hủy hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp của người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, cộng đồng, tổ chức và Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp tham gia các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức tuyên truyền đa dạng, sâu rộng bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ, nội dung.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực trọng điểm phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật; đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động thực vật rừng (đặc biệt là các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật; quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là cơ sở sử dụng gỗ rừng tự nhiên; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các hành vi lấn chiếm, phát, phá rừng, khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản, động thực vật rừng trái pháp luật.

Tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm cháy rừng, rà soát bổ sung phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng huy động, phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Chỉ đạo tổ chức khắc phục hậu quả sau cháy rừng, điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thực hiện việc báo cáo cháy rừng theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, Lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; cương quyết phá bỏ, di dời các loại cây trồng, các công trình xây dựng trái phép trên diện tích rừng bị xâm hại, nhất là trên diện tích rừng tự nhiên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo và phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, rà soát các các tụ điểm phá rừng và các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xác định, truy quét các “đầu nậu”, kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động thực vật rừng trái pháp luật.

anh tin bai

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với người dân tuần tra rừng (Ảnh: LCĐT)

Bố trí lực lượng thường trực trong suốt mùa hanh khô tại các trụ sở, trạm, chốt bảo vệ rừng, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị, dụng cụ ứng phó khi xảy ra cháy rừng; tích cực phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và các đơn vị chủ rừng trong việc thực hiện các quy chế phối hợp, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt các quy định về dự báo, cảnh báo cháy rừng và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng được quy định tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn, nhắc nhở Nhân dân sử dụng lửa an toàn trong các dịp lễ hội, phong tục đốt dọn thực bì trên nương cầu may dịp đầu năm.

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ cháy rừng; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó với các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2024; đồng thời thường xuyên thông tin cấp dự báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian cao điểm mùa hanh khô để Nhân dân biết và thực hiện.

Các chủ rừng trên địa bàn tỉnh

Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, động thực vật rừng trái pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt tập trung tuyên truyền tới các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống và có các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp trong rừng và gần rừng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở để tổ chức thực hiện các biện pháp về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng được giao quản lý./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1