Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 41 năm 2023
Lượt xem: 344

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 41 năm 2023 (từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 41

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.290 tấn, lũy kế 57.580 tấn, đạt 83,09% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 232 tấn, lũy kế 9.762 tấn, đạt 80,02% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 81,587ha rừng, lũy kế 3.371,81 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 943,5 tỷ đồng (giảm 13,8 tỷ đồng so với tuần trước); lũy kế đạt 34.035 tỷ đồng, bằng 66,6% KH, bằng 93,4% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 13/10/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 3.579/6.560 tỷ đồng, bằng 56% KH (tăng 113 tỷ so với tuần trước), trong đó Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao đạt 3.509/5.341 tỷ đồng, bằng 66% KH (không bao gồm nguồn tăng thu, thuế phí và nguồn khai thác khoáng sản).

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 823,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 29.660 đồng, bằng 86,22% KH, tăng 18,4% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm so với tuần trước,  nguyên nhân chủ yếu là do lượng phân bón giảm, trong tuần không phát sinh lượng điện năng nhập khẩu và lô hàng linh kiện điện tử quá cảnh có giá trị lớn. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, lượng phương tiện thông quan duy trì trung bình khoảng 422 xe/ngày (tăng 31% so với tuần trước do Trung Quốc kết thúc đợt nghỉ lễ Quốc khánh, lượng hàng hóa quay trở lại thông quan bình thường). Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng phân bón nhập khẩu.           

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 44,1 triệu USD; lũy kế đạt 1.593,07 triệu USD, bằng 31,86% KH, bằng 92,8% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch trong tuần đạt 88.565 lượt, tăng nhẹ so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa đạt 77.963 lượt, khách quốc tế đạt 10.602 lượt (khách đi trong ngày là 35.018 lượt, khách lưu trú qua đêm là 53.547 lượt). Tính lũy kế năm đạt 6.470.546 lượt (Trong đó: khách du lịch nội địa đạt 6.058.373 lượt, khách quốc tế đạt 412.173 lượt), gấp 1,78 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022, đạt 107,8% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 269 tỷ đồng, tăng 6% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 49 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 19.770 tỷ đồng, gấp 1,55 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (12.742 tỷ đồng), đạt 96% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 5.344 tỷ đồng (tăng 107 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 62,6% dự toán Trung ương giao, bằng 44,5% dự toán tỉnh giao, bằng 87,2% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần đạt 82,6 tỷ, lũy kế đạt 19.121 tỷ đồng, bằng 123,2% dự toán Trung ương giao, bằng 105,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 105,4% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 348,5 tỷ đồng, lũy kế 13.282 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán Trung ương giao, bằng 73,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 129,4% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 13/10/2023 là 62.428 tỷ đồng, tăng 5.231 tỷ đồng (9,15%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.254 tỷ đồng, tăng 3.269 tỷ đồng (7,98%), chiếm 70,8% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác là 18.174 tỷ đồng, tăng 1.961 tỷ đồng (12,1%). Tổng dư nợ 54.148 tỷ đồng, tăng 4.474 tỷ đồng (9,01%). Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,53%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 13 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 166 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 536 doanh nghiệp và 45 đơn vị trực thuộc, tăng 2,5% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.238 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 497 doanh nghiệp, tăng 21% so CK; giải thể 70 doanh nghiệp, tăng 21% so với CK; hoạt động trở lại 264 doanh nghiệp, tăng 2,6% so với CK.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.188 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) với tổng vốn đăng ký 95.090 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 889 đơn vị trực thuộc. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.813 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Hướng dẫn thực hiện giờ làm việc của ngành giáo dục. Hướng dẫn một số lưu ý trong quá trình quản lý, mua sắm tài sản, thiết bị. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Hướng dẫn tuyên truyền các Chương trình MTQG các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn triển khai các dịch vụ giáo dục theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T. Tổ chức Hội thảo về quản lý và ứng dụng CNTT.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập; Hoàn thành tham gia Giải wushu các đội mạnh Quốc gia năm 2023 đạt 01 huy chương đồng. Tổ chức Giải bóng đá thanh niên tỉnh Lào Cai.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần có 101 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 3.898 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; Khai trương ứng dụng Lào Cai số trên nền tảng Zalo; Thứ trưởng Ngô Thị Minh khảo sát triển khai Nghị quyết số 29 tại Lào Cai; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai bị tố lạm quyền, người trong cuộc nói gì?; Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ quét ở Lào Cai; Lào Cai: Hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương,... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Thác Rồng - Vẻ đẹp hùng vĩ giữa núi rừng Hoàng Liên; Học sinh Lào Cai giành Cúp vô địch Cuộc thi STEM Robotics Việt Nam 2023; “Cùng em đến trường” đến với học sinh thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai...

 Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 01 lao động của tỉnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, luỹ kế lao động của tỉnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài 169 lao động. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 07 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 06 vụ vi phạm về trật tự xã hội (tăng 01 vụ so với tuần trước). Phát hiện 41 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường (giảm 10 vụ so với tuần trước); 06 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại thành phố Lào Cai, Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Yên (tăng 02 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, làm chết 01 người, làm 02 người bị thương. Lũy kế đến ngày 13/10/2023, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 73 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 14 =30%, số người chết tăng 11= 58%, số người bị thương tăng 24=49%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 41

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

: (1) Hội nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

(2) Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII;

(3) Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nghị quyết số 29-NQ/TW;

(4) Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại;

(5) Hội nghị trực tuyến sửa đổi Quy định 171;

(6) Thăm một số mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân tại huyện Bắc Hà;

(7) Hội nghị Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023;

(8) Làm việc với BCSĐ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

(9) Làm việc với Đoàn công tác Học viện Quốc phòng;

(10) Hội nghị sơ kết công tác nội chính, PCTNTN và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP 9 tháng đầu năm;

(11) Họp Thường trực HĐND tỉnh;

(12) Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(13) Dự kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam;

(14) Dự gặp mặt ngày truyền thống cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy;

(15) Dự các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát qua báo cáo, chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù có thời hạn, chung thân, tử hình trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả giám sát về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương tổ chức: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023; Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân, nhân ngày DNVN; Hội nghị trực tuyến về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023; Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

(3) Dự hội nghị, làm việc của Tỉnh uỷ tổ chức: Đoàn khảo sát Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đoàn công tác Học viện Quốc phòng; Làm việc với BCS Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

(4) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Lễ Khai giảng Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai năm học 2023-2024; Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII; Phiên họp liên tịch TT HĐND, UBND và Ban TT UBMTTQ VN tỉnh thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị giao ban công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2023; Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2023; Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023; Gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy; Lễ kỷ niệm 60 năm nhân dân Hải Phòng lên xây dựng vùng kinh tế mới; Dự các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng;

(5) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 42

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Họp với các cơ quan tư pháp;

(2) Kỷ niệm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng;

(3) Đi công tác tại Trung Quốc;

(4) Khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023;

(5) Bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023;

(6) Họp Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hóa 9 tháng năm 2023;

(7) Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 9 tháng năm 2023;

(8) Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý;

(9) Hội thảo đề cương chi tiết 02 cuốn tài liệu lịch sử và địa lý tỉnh Lào Cai;

(10) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chủ trì Hội nghị lấy ý kiến của UBND tỉnh, sở, ngành trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Luật tại kỳ họp thứ sáu; chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện để Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh tháng 11/2023, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Tham gia Hội nghị, sự kiện trên địa bàn tỉnh: Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với các địa phương; Dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương nữ lãnh đạo nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam;

(3) Tổ chức một số cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các ngành, lĩnh vực, địa phương;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 

 

 

 

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1