Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 16 năm 2024
Lượt xem: 621

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 16 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 16

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Các địa phương trong tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa Xuân. Tổng diện tích đạt 9.808,5ha bằng 100% dự kiến và 99,4% CK (9.869 ha). Diện tích gieo trồng ngô khoảng 9.975 ha; trong tuần gieo trồng được 55 ha, lũy kế 10.342 ha đạt 103,7% so KH và 96,4% CK. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.423 tấn, lũy kế đạt 23.664 tấn, đạt 31,98% KH. Sản lượng thủy sản các loại trong tuần đạt 237 tấn, lũy kế 3.965 tấn, đạt 31,22% KH. Trong tuần không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần trồng 85,4 ha rừng, lũy kế 778,96 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 18,5 km, lũy kế làm được 186,78 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.   

Công tác phòng chống thiên tai và TKCN: Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra giông lốc cục bộ, kèm theo mưa vừa. Thiệt hại về nhà ở 113 nhà; trong đó: Nhà bị thiệt hại >70%: 03 nhà (huyện Văn Bàn); Nhà bị thiệt hại từ 50-70%: 01 nhà (huyện Văn Bàn); Nhà bị thiệt hại từ 30-50%: 20 nhà (Bảo Yên 09 nhà; Mường Khương 04 nhà; Sa Pa 01 nhà; Văn Bàn 06 nhà); Nhà bị thiệt hại <30%: 89 nhà (Bảo Yên 28 nhà; Mường Khương 06 nhà; Bắc Hà 14 nhà; Sa Pa 08 nhà; Văn Bàn 33 nhà). Về sản xuất nông nghiệp: 43,1 ha; trong đó: Diện tích ngô bị thiệt hại từ 30-70%: 36,6 ha (Mường Khương 32,6 ha; Bảo Yên 4,0 ha). Diện tích ngô bị thiệt hại <30%: 6,5 ha (Bảo Yên 3,5 ha; Bắc Hà 3,0 ha). Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: 01 nhà văn hoá bị vỡ 7 viên ngói (thôn Nậm Trì, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà); 01 nhà sưởng chiết xuất tinh dầu quế bị tốc mái khoảng 1.000 m2, xã Xuân Hoà; trụ sở UBND xã Tân Tiến bị tốc Mái 15 m2 tôn nhựa (huyện Bảo Yên). Ước tổng giá trị thiệt hại trên: 2.846 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tuần ổn định, không có biến động so với tuần trước. Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung vẫn dừng hoạt động. Hệ thống cung cấp điện vẫn đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 872,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 12.343,8 tỷ đồng, đạt 23,6% KH, bằng 104% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 17/4/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 1.503/5.791 tỷ đồng (tăng 172 tỷ so với tuần trước) bằng 26% KH .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 900 tỷ đồng, lũy kế đạt 12.783 tỷ đồng, đạt 32,8% KH, bằng 120,2% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu tăng 5,28% so với tuần trước, trong đó: giá trị xuất khẩu tăng 15,76% (chủ yếu do lượng hàng trái cây xuất khẩu tăng); giá trị các loại hình khác (TNTX, chuyển khẩu) giảm 32,65% so với tuần trước, giá trị nhập khẩu tăng 41,6% so với tuần trước (chủ yếu do nhập khẩu phân bón, máy móc thiết bị giảm). Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 411 xe/ngày (tăng 9,89% so với tuần trước do cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn thời gian thông quan vẫn còn chậm, một số chủ hàng trái cây chuyển hàng qua cửa khẩu Lào Cai xuất khẩu), trong đó: xe xuất khẩu 212 xe/ngày (tăng 17,78% với tuần trước).

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 62,2 triệu USD, lũy kế đạt 681,8 triệu USD, đạt 15,2% so với KH, tăng 28,1% so với CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 197.636 lượt, tăng 20% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 179.792 lượt, khách quốc tế: 17.844 lượt (khách đi trong ngày là 57.244 lượt, khách lưu trú qua đêm là  140.392 lượt). Tính lũy kế năm đạt 2.880.769 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 2.572.192 lượt, khách quốc tế: 308.577 lượt (khách đi trong ngày là 988.652 lượt, khách lưu trú qua đêm là 1.892.117 lượt), tăng 6% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (2.726.513  lượt khách), đạt 33,89% so với kế hoạch năm 2024. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 đón: 30.000 lượt khách, giảm 47,3% so với năm 2023 đón 57.000 lượt (năm 2024 nghỉ 01 ngày, năm 2023 trùng với nghỉ Lễ 30/5, 01/5 nên kéo dài 04 ngày).

Tổng thu từ khách du lịch đạt 671 tỷ đồng, tăng 18% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 91 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 9.327 tỷ đồng, tăng 10% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (8.448 tỷ đồng), đạt 34% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách lũy kế đạt 2.432 tỷ đồng (tăng 126 tỷ so với tuần trước), bằng 26,5% dự toán Trung ương giao, bằng 19% dự toán tỉnh giao, bằng 125,9% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần đạt 124 tỷ đồng, lũy kế đạt 7.666 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán Trung ương giao, bằng 41,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 101,2% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 143 tỷ đồng, lũy kế 8.392 tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán Trung ương giao, bằng 44,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 117,6% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 19/4/2024: 47.465 tỷ đồng, tăng 1.314 tỷ đồng (+2,85%) so với 31/12/2023. Chiếm 70% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 19/4/2024: 56.695 tỷ đồng, tăng 1.095 tỷ đồng (+1.97%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 481 tỷ đồng, chiếm 0,93% trên tổng dư nợ.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 9 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 233 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 215 doanh nghiệp và 13 đơn vị trực thuộc (tăng 2,3% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 1.606 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 459 doanh nghiệp (tăng 42,5% so CK); giải thể 31 doanh nghiệp (tăng 24,3% so CK); hoạt động trở lại 139 doanh nghiệp (tăng 7,6% so với CK).

Lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.554 doanh nghiệp (tăng 8,5% so với CK) với tổng vốn đăng ký 98.135 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 916 đơn vị trực thuộc (tăng 6,2% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.982 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp tỉnh, lần thứ VI, năm 2024; kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh phổ thông đợt tháng 4 năm 2024; kế hoạch Hội thi "Sáng tạo đồ dùng dạy học và thiết kế trò chơi cho trẻ mầm non tỉnh Lào Cai, năm học 23-24"; công văn tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện các lớp XMC năm 2024. Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì II và chuẩn bị tổng kết năm học 2023-2024. Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Hướng dẫn nhiệm vụ cuối năm học và tổ chức tổng kết năm học 2023-2024, cấp THCS.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tham gia 02 giải thể thao toàn quốc theo kế hoạch của Cục Thể dục thể thao và các Liên đoàn thể thao Quốc gia giải thể thao: Vô địch boxing đạt 03 HCV, 01 HCB; Vô địch cử tạ thanh thiếu niên đạt 03 HCV, 01 HCB.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 56 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 1.449 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Những hình ảnh ấn tượng tại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới; Giải pháp xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Triệt phá điểm bán lẻ ma túy nhức nhối tại TP Lào Cai; Lào Cai: Thu hồi quyết định kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng; Chuẩn bị đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai hoạt động trở lại; Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Lào Cai: Phát động "Tuần lễ trang phục các dân tộc" năm 2024; Hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và khai thác chợ tình Sa Pa thành sản phẩm du lịch”; Lào Cai: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; Lào Cai sẵn sàng đón du khách tới dự Lễ hội đền Mẫu Trịnh Tường; Non cao Lào Cai hướng về cội nguồn;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 07 lao động xuất cảnh, lũy kế 59 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 05 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 01 trường hợp nhập cảnh trái phép (Si Ma Cai), đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 08 vụ , giảm 02 vụ so với tuần trước, đang tạm giữ 05 đối tượng để điều tra.

Về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 20 vụ, giảm 06 vụ so với tuần trước, hiện đang xác minh.

Về ma túy: Phát hiện 07 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (TP Lào Cai 03, Sa Pa 02; Văn Bàn, Bát Xát mỗi nơi 01 vụ), bằng so với tuần trước. Cơ quan chức năng đã thu giữ 493,231 gam Heroin cùng một số tang vật khác, hiện đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, 03 người bị thương. Lũy kế đến ngày 19/04/2024, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông làm 28 người chết, 53 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 16 vụ=33%, số người chết tăng 10 người=56%, số người bị thương giảm 07 người = -12%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 16

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Buổi gặp mặt của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du Miền núi phía Bắc;

(2) Hội nghị trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030;

(3) Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B07;

(4) Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên;

(5) Làm việc với các huyện: Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công công chức, viên chức, người lao động trực nắm tình hình giải quyết công việc, đặc biệt là quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh và báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương;

(2) Tham dự hội nghị, cuộc họp do Trung ương tổ chức ;

(3) Làm việc với Ban Thường vụ các huyện: Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn;

(4) Dự diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc năm 2024;

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Chương trình phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024; Lễ phát động tháng ATTP; Lễ hội Đền mẫu Trịnh tường năm 2024;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” tại tỉnh Lào Cai. Chuẩn bị các nội dung tài kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2023” tại huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai; tiếp tục tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 17

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Thăm, tặng quà tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chiến sỹ Điện Biên;

(2) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(3) Tiếp công dân định kỳ tháng 4;

(4) Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và các nội dung tại Kỳ họp. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2023” tại huyện Bảo Thắng… Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai thăm và làm việc tại Nhật Bản, tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá di lịch tỉnh Lào Cai; Làm việc với tỉnh Shizuoka, Nhật Bản; làm việc với một số doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1