Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 15 năm 2024
Lượt xem: 603

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 15 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 15

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Các địa phương trong tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa Xuân. Tổng diện tích đạt 9.808,5ha bằng 100% dự kiến và 99,4% CK (9.869 ha). Diện tích gieo trồng ngô khoảng 9.975 ha; trong tuần gieo trồng được 55 ha, lũy kế 10.327 ha đạt 103,5% so KH và 96,3% CK. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.421 tấn, lũy kế đạt 22.241 tấn, đạt 30,06% KH. Sản lượng thủy sản các loại trong tuần đạt 238 tấn, lũy kế 3.728 tấn, đạt 29,35% KH. Trong tuần không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần trồng 7,1 ha rừng, lũy kế 693,56 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU.

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 7,3 km, lũy kế làm được 168,28 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.   

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tuần ổn định, không có biến động so với tuần trước. Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung vẫn dừng hoạt động. Hệ thống cung cấp điện vẫn đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 935,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 11.471,4 tỷ đồng, đạt 22% KH, bằng 110% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 12/4/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 1.331/5.791 tỷ đồng, bằng 23% KH (tăng 40 tỷ so với tuần trước) và bằng 26% KH thực hiện giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 860 tỷ đồng, lũy kế đạt 11.883 tỷ đồng, đạt 30,5% KH, bằng 112,4% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất nhập khẩu trong tuần có xu hướng tăng, trong đó: giá trị xuất khẩu tăng 6% (chủ yếu do lượng hàng phốt pho vàng xuất chuyển cửa khẩu tăng); giá trị các loại hình khác (TNTX, chuyển khẩu) tăng mạnh (các mặt hàng như trái cây quá cảnh, hàng than củi tái xuất tăng mạnh), gấp 4,8 lần so với tuần trước, giá trị nhập khẩu giảm 32% so với tuần trước (chủ yếu tập trung giảm do nhập khẩu phân bón, không phát sinh điện năng). Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 364 xe/ngày (tăng 8,3% so với tuần trước), trong đó: xe xuất khẩu 180 xe/ngày (tăng 16,13% với tuần trước). Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, dưa hấu, chuối, sắn, cà phê, bánh kẹo, gỗ các loại...; nhập khẩu phân bón, rau củ quả, bánh kẹo, hoá chất, thiết bị cơ khí.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 59,08 triệu USD, lũy kế đạt 619,6 triệu USD, đạt 13,77% so với KH, tăng 25,5% so với CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần ước đạt: 165.300 lượt, tăng 5% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 147.592 lượt, khách quốc tế: 17.708 lượt (khách đi trong ngày là 47.025 lượt, khách lưu trú qua đêm là 118.275 lượt). Tính lũy kế năm đạt 2.683.133 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 2.392.400 lượt, khách quốc tế: 290.733 lượt (khách đi trong ngày là .931.408 lượt, khách lưu trú qua đêm là 1.751.725 lượt), tăng 3% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (2.595.352  lượt khách), đạt 31,57% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 568 tỷ đồng, tăng 6% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 92 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 8.656 tỷ đồng, tăng 8% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (8.028 tỷ đồng), đạt 32% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách lũy kế đạt 2.306 tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán Trung ương giao, bằng 18% dự toán tỉnh giao, bằng 127,2% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 15 đạt 218 tỷ đồng, lũy kế đạt 7.542 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán Trung ương giao, bằng 40,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 117,6% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 380 tỷ đồng, lũy kế 8.249 tỷ đồng, bằng 48,6% dự toán Trung ương giao, bằng 44,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 118,9% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 13/04/2024: 46.785 tỷ đồng, tăng 635 tỷ đồng (+1.38%) so với 31/12/2023. Chiếm 71% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 15/03/2024: 56.224 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng (+1,12%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 519 tỷ đồng, chiếm 1% trên tổng dư nợ.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 20 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 115 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 206 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc (tăng 5,4% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 1.373 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 455 doanh nghiệp (tăng 47,6% so CK); giải thể 31 doanh nghiệp (tăng 29,2% so CK); hoạt động trở lại 128 doanh nghiệp (tăng 3,2% so với CK).

Lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.545 doanh nghiệp (tăng 9,2% so với CK) với tổng vốn đăng ký 98.659 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 916 đơn vị trực thuộc (tăng 6,2% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.979 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh đã phê duyệt giao danh mục thiết bị và dự toán chi tiết mua sắm cấp cho các đơn vị trường PTDT bán trú, trường PTDT nội trú. UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. . Tham gia 04 giải thể thao toàn quốc: Vô địch wushu Quốc gia; Giải đua xe đạp địa hình cự ly ngắn vòng III Cup các câu lạc bộ; Vô địch boxing; Vô địch cử tạ thanh thiếu niên.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 111 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 1.393 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai: Lào Cai đã phối hợp chuẩn bị tốt cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt – Trung; Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai; HĐND huyện Bảo Thắng thông qua Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Phố Lu đạt đô thị loại IV; HĐND huyện Văn Bàn tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh; Lào Cai: Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại cấp huyện năm 2024; Lào Cai công bố kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Thích thú trải nghiệm chợ tình Sa Pa giữa lòng Hà Nội; Trải nghiệm không gian văn hóa Sa Pa tại Hà Nội; Phát triển du lịch Sa Pa: Hướng tới đô thị du lịch sạch Asean; Chinh phục biển mây Ky Quan San, ngắm hoa đỗ quyên rừng; Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 04 lao động xuất cảnh, lũy kế 52 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự:

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 05 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 10 vụ , tăng 02 vụ so với tuần trước, đã khởi tố 01 vụ, đang tạm giữ 01 đối tượng để điều tra.

Về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 26 vụ, tăng 13 vụ so với tuần trước, hiện đang tạm giữ 05 đối tượng để điều tra.

Về ma túy: Phát hiện 08 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (TP Lào Cai 04, Văn Bàn, Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa mỗi nơi 01 vụ), bằng so với tuần trước. Cơ quan chức năng đã thu giữ 138,205 gam Heroin; 0,316 gam ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác. Hiện đã khởi tố 01 vụ/03 bị can, đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết, 08 người bị thương. Lũy kế đến ngày 13/04/2024, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông làm 26 người chết, 50 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 15 vụ=32%, số người chết tăng 09 người=50%, số người bị thương giảm 03 người = -06%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 15

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Duyệt phóng sự làm việc với Bộ Quốc phòng;

(2) Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu quốc phòng biên giới;

(3) Họp BCĐ Nông nghiệp hàng hóa tỉnh;

(4) Tham dự tổng duyệt Chương trình giao lưu Quốc phòng Biên giới;

(5) Tiếp xã giao Đại sứ quán Trung Quốc;

(6) Làm việc với Bộ Quốc phòng;

(7) Các hoạt động giao lưu biên giới quốc phòng tại Lào Cai;

(8) Đại hội đại biểu LHTN Việt Nam;

(9) Tiệc chiêu đãi Hội nghị XTTM và phát triển XNK vùng trung du và miền núi phía Bắc;

(10) Các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới tại Hà Khẩu;

(11) Tiếp cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam;

(12) Hội nghị XTTM và phát triển XNK vùng trung du và miền núi phía Bắc.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự hội nghị, cuộc họp do Trung ương tổ chức;

(3) Họp BCĐ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; Làm việc với Bộ Quốc phòng;

(4) Sơ kết công tác đảm bảo ATGT Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II/2024;

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Lễ Khai mạc hoạt động khám, chữa bệnh cho Nhân dân khu vực Biên giới;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham gia Đoàn công tác thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2023”... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 16

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Buổi gặp mặt của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du Miền núi phía Bắc;

(2) Hội nghị trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030;

(3) Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B07;

(4) Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên; (5) Làm việc với các huyện: Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” tại tỉnh Lào Cai. Chuẩn bị các nội dung tài kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2023” tại huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai; tiếp tục tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Dự diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc năm 2024;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1