Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 14 năm 2024
Lượt xem: 318

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 14 năm 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 14

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Các địa phương trong tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa Xuân. Tổng diện tích đạt 9.808,5ha bằng 100% dự kiến và 99,4% CK (9.869 ha). Diện tích gieo trồng ngô khoảng 9.975 ha; trong tuần gieo trồng được 1.306ha, lũy kế 10.272ha đạt 103% so KH và 95,8% CK. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.420 tấn, lũy kế đạt 20.820 tấn, đạt 28,14% KH. Sản lượng thủy sản các loại trong tuần đạt 240 tấn, lũy kế 3.490 tấn, đạt 27,48% KH. Trong tuần không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần trồng 55,1 ha rừng, lũy kế 686,46 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất 517,46 ha/1.700 ha (đạt 39,44%KH) và trồng lại rừng 169 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 14,3 km, lũy kế làm được 160,98 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.   

Công tác phòng chống thiên tai và TKCN: Trong tuần, do sự xáo trộn mạnh của không khí, trên địa bàn tỉnh Lào Cai  đã xảy ra  dông lốc, kèm theo mưa lớn cục bộ. Đặc biệt tại một số xã của huyện Mường Khương xảy ra mưa đá (thời gian mưa khoảng 5 phút, kích cỡ viên đá 0,5 -1cm). Dông, lốc kèm theo mưa lớn gây thiệt hại nhà ở, công trình công cộng của nhà nước và nhân dân. Ước thiệt hại trên 8 tỷ đồng .

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tuần ổn định, không có biến động so với tuần trước. Công ty Cổ phần Quốc tế Lavita hoạt động trở lại từ ngày 01/4/2024. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt – Trung vẫn dừng hoạt động. Hệ thống cung cấp điện vẫn đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 938,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 10.535,6 tỷ đồng, bằng 20,2% KH, bằng 100,2% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 05/4/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 1.291/5.791 tỷ đồng, bằng 22,3%KH (tăng 45 tỷ so với tuần trước) và bằng 25% KH thực hiện giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 860 tỷ đồng, lũy kế đạt 11.023 đồng, bằng 28,3% KH, bằng 112,5% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 336 xe/ngày (tăng 2,2% so với tuần trước), trong đó: xe xuất khẩu 155 xe/ngày; nhập khẩu 180 xe/ngày. Hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt không thay đổi so với tuần trước.

Hoạt động XNK: Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 49,75 triệu USD, lũy kế đạt 560,5 triệu USD tăng 15,15% so với CK, đạt 12,5% so với KH.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt 156.931 lượt (giảm 4% so với tuần trước), trong đó: khách du lịch nội địa: 139.387 lượt, khách quốc tế: 17.544 lượt (khách đi trong ngày là 45.149 lượt, khách lưu trú qua đêm là 111.782 lượt). Lũy kế đạt 2.517.833 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 2.244.808 lượt, khách quốc tế: 273.025 lượt (khách đi trong ngày là 884.383 lượt, khách lưu trú qua đêm là 1.633.450 lượt), tăng 1% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (2.487.302 lượt khách), đạt 29,62% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 539 tỷ đồng, giảm 2% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 89 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 4% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (7.685 tỷ đồng), đạt 29% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách trong tuần đạt 177 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.151 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán Trung ương giao, bằng 16,8% dự toán tỉnh giao, bằng 125% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần  đạt 1.465 tỷ đồng, lũy kế đạt 7.324 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán Trung ương giao, bằng 39,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,2% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 1.874 tỷ đồng, lũy kế 7.869 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán Trung ương giao, bằng 42,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 118,3% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 29/03/2024: 46.295 tỷ đồng, tăng 145 tỷ đồng (+0,31%) so với 31/12/2023. Chiếm 69% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 29/03/2024: 56.749 tỷ đồng, tăng 1.149 tỷ đồng (+2,07%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 448 tỷ đồng, chiếm 0,86% trên tổng dư nợ.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 20 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 93 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 187 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc (tăng 5,2% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 1.258 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 448 doanh nghiệp (tăng 46,9% so CK); giải thể 31 doanh nghiệp (tăng 29,2% so CK); hoạt động trở lại 125 doanh nghiệp (tăng 3,3% so với CK).

Lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.525 doanh nghiệp (tăng 6,5% so với CK) với tổng vốn đăng ký 98.544 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 916 đơn vị trực thuộc (tăng 4,8% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.973 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh học sinh và cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh. Kiểm tra công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 tại một số trường trực thuộc và trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố. Phối hợp với trường Cao đẳng Hà Nội tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2024 tại các trườngTHPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo rà soát số liệu PCGD, XMC từ năm học 2006-2007 đến năm học 2023-2024. Chỉ đạo huyện Văn Bàn chuẩn bị các điều kiện cho Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 tỉnh Lào Cai.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tổ chức 03 giải thể thao trong tỉnh: Cờ vua thanh, thiếu niên, nhi đồng; Xe đạp đường trường “Đi giữa mùa hoa đỗ quyên” và bóng dá khối THPT. Hoàn thành tham gia Giải đua xe đạp địa hình cự ly ngắn vòng II Cup các câu lạc bộ quốc gia đạt 04 HCV, 01 HCĐ; Vô địch kéo co đạt 01 HCV, 03 HCB, 01 HCĐ.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 115 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 1.282 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Đoàn giám sát về trật tự an toàn giao thông làm việc với tỉnh Lào Cai; Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp; Lào Cai: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Y Tý; Lào Cai xếp thứ 33 về chỉ số PAPI năm 2023; Lào Cai dự kiến bố trí 90 tỷ đồng thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Ngày 05/4 sẽ diễn ra "Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa tại Hà Nội"; Lào Cai: Gần 100 học viên được tập huấn về giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực du lịch; Dinh Hoàng A Tưởng với màu sơn gây tranh cãi được trùng tu thế nào; Phở hồng Bắc Hà - món ngon đặc sắc của Lào Cai; Khám phá Thác Xanh - Y Tý; Công an tỉnh Lào Cai trao sổ tiết kiệm cho hai con của Thiếu tá Bùi Văn Đức;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 05 lao động xuất cảnh, lũy kế 48 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã trao trả Trung Quốc 01 vụ/01 đối tượng; tiếp nhận 11 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 08 vụ, tăng 03 vụ so với tuần trước, hiện đang xác minh .

Về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 13 vụ (giảm 07 vụ so với tuần trước), hiện đã xử lý theo quy định.

Về ma túy: Phát hiện 08 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (TP Lào Cai 04, Bát Xát 02; Sa Pa, Văn Bàn mỗi nơi 01 vụ), giảm 05 vụ so với tuần trước. Cơ quan chức năng đã thu giữ 160,534 gam Heroin; 8,337 gam hồng phiến; 0,136 gam ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác. Hiện đã khởi tố 01 vụ/01 bị can, đang tạm giữ 08 đối tượng để điều tra.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết, 11 người bị thương. Lũy kế đến ngày 05/04/2024, toàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông làm 24 người chết, 43 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 9 vụ=20%, số người chết tăng 7 người=41%, số người bị thương giảm 7 người = 14%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 15

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Hội nghị trực tuyến Ban Tổ chức Trung ương sơ kết công tác quý I/2024;

(2) Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

(3) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(4) Giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP quý I/2024;

(5) Họp BCĐ phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh (lần 8);

(6) Hội nghị sơ kết quý I/2024 BCĐ chuyển đổi số tỉnh;

(7) Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XXVI;

(8) Đi công tác tại tỉnh Sơn La;

(9) Hội nghị về kế hoạch hoàn thành các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024;

(10) Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc khu vực Vụ Địa bàn II.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự hội nghị, cuộc họp do Trung ương tổ chức;

(3) Tham dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(4) Làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

(5) UBND tỉnh tổ chức: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2024; Hội nghị về kế hoạch hoàn thành các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024; Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024; Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN, Quỹ PCTT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024;

(6) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

(7) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham gia đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại tỉnh Lào Cai. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương và địa phương, cập nhật thường xuyên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cử tri theo dõi nắm bắt. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát; giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 15

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Duyệt phóng sự làm việc với Bộ Quốc phòng;

(2) Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu quốc phòng biên giới;

(3) Họp BCĐ Nông nghiệp hàng hóa tỉnh;

(4) Tham dự tổng duyệt Chương trình giao lưu Quốc phòng Biên giới;

(5) Tiếp xã giao Đại sứ quán Trung Quốc;

(6) Làm việc với Bộ Quốc phòng;

(7) Các hoạt động giao lưu biên giới quốc phòng tại Lào Cai; (6) Các hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới tại Hà Khẩu;

(8) Tiếp cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham gia Đoàn công tác thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tổng hợp Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2023”... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Dự Hội nghị quán triệt thực hiện các quy hoạch cửa khẩu biên giới trên đất liền; Dự Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8;

(3) Dự Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Trung du, miền núi phía Bắc;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác../.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1