Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 08 năm 2024
Lượt xem: 95

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 08 năm 2024 (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 08

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 9.800 ha cây lúa (cùng kỳ thực hiện 9.922 ha), tổng nhu cầu giống 397 tấn các loại (thuần 309 tấn tương đương 6.860 ha, lai 88 tấn tương đương 2.940 ha). Gieo trồng dự kiến khoảng 9.975 ha ngô (cùng kỳ thực hiện 10.653 ha), tổng nhu cầu giống khoảng 200 tấn giống các loại. Sản lượng thịt hơi thực hiện trong tuần đạt 1.450 tấn, lũy kế 12.250 tấn, đạt 16,55% KH. Sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 230 tấn, lũy kế 2.030 tấn, đạt 15,98% KH. Tổng số cây giống gieo ươm năm 2023 chuyển sang là 21,4 triệu cây; năm 2024 sản xuất khoảng 8 triệu cây giống các loại. Trong tuần 121 ha, lũy kế 223,6 ha, trong đó trồng mới rừng sản xuất 154,6 ha/1.700 ha (đạt 9,09%KH) và trồng lại rừng 69 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 4 km, lũy kế làm được 38,82 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 628 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.151 tỷ đồng, đạt 9,89% KH, bằng 97% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 23/02/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 594/5.791 tỷ đồng, bằng 10%KH (tăng 79 tỷ so với tuần trước) và bằng 11% KH thực hiện giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 660 tỷ đồng, lũy kế đạt 6.261 tỷ đồng, đạt 16,1% KH, bằng 115,3% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 250 xe/ngày (gấp 3 lần so với tuần trước), trong đó: xe xuất khẩu 90 xe/ngày (tăng 48,9% với tuần trước; nhập khẩu 158 xe/ngày (gấp 4,7% so với tuần trước). Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt: duy trì với 04-06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, tái xuất quặng sắt.

Trong đó, giá trị xuất nhập khẩu 78,2 triệu USD, lũy kế đạt 288,6 triệu USD, đạt 6,41% so với KH, bằng 156% so với CK.

Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch trong tuần tăng so với tuần trước, do sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là khoảng thời gian các Lễ hội truyền thống được tổ chức và các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo người dân, du khách đến du xuân, chiêm bái, dâng hương.

Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt 374.153 lượt, tăng 41% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 360.415 lượt, khách quốc tế: 13.738 lượt (khách đi trong ngày là 183.966 lượt, khách lưu trú qua đêm là 190.188 lượt). Tính lũy kế năm đạt 1.436.518 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 1.272.766 lượt, khách quốc tế: 163.752 lượt (khách đi trong ngày là 521.558 lượt, khách lưu trú qua đêm là 914.961 lượt), giảm 18% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (1.754.636 lượt khách), đạt 16,9% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 972 tỷ đồng, tăng 8% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 69 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 4.514 tỷ đồng, giảm 17% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (5.450 tỷ đồng), đạt 17% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 1.254 tỷ đồng, bằng 13,7% dự toán Trung ương giao, bằng 9,8% dự toán tỉnh giao, bằng 117% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 08 đạt 216 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.601 tỷ đồng, bằng 15,8% dự toán Trung ương giao, bằng 13,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,6% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 50 tỷ đồng, lũy kế 2.202 tỷ đồng, bằng 13,0% dự toán Trung ương giao, bằng 11,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 127,2% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 23/02/2024 đạt 46.625 tỷ đồng, tăng 475 tỷ đồng (+1,03%)so với 31/12/2023. Chiếm 71% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 23/02/2024 đạt 56.063 tỷ đồng, tăng 463 tỷ đồng (+0,83%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 481 tỷ đồng, chiếm 0,93% trên tổng dư nợ.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần  thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 22 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 228 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 98 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc (tăng 12,8% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 759 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 380 doanh nghiệp (tăng 52,6% so CK); giải thể 17 doanh nghiệp (tăng 54,5% so CK); hoạt động trở lại 87 doanh nghiệp.

Lũy kế đến ngày 02/02/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.436 doanh nghiệp (tăng 10,2% so với CK) với tổng vốn đăng ký 97.268 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 908 đơn vị trực thuộc (tăng 5,4% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.941 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo triển khai Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả tỉnh thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đờigiai đoạn 2024 - 2030”. Chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác đào tạo, tập huấn/bồi dưỡng năm 2024; tăng cường các điều kiện đảm bảo ăn, ở sinh hoạt và học tập cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông; tăng cường công tác quản lý thành lập trường và cho phép hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các giải thể thao trong khuôn khổ Chương trình Lễ hội Đền Thượng (Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, xe đạp,…). Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 96 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 689 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan đầu năm mới Giáp Thìn 2024; Lào Cai: Khai bút đầu Xuân 2024 với chủ đề "Tâm - Phúc - Thuận - Thành - Tài"; Công an Lào Cai huy động lực lượng dập lửa tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kiểm tra một số dự án trọng điểm tại huyện Bát Xát; Làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Lào Cai dành gần 1.500 tỷ đồng phát triển giao thông ở các xã có tiềm năng phát triển du lịch, sản xuất hàng hóa; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo chữa cháy trên rừng Hoàng Liên; Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đang nỗ lực dập lửa, cứu rừng trên đỉnh Hoàng Liên; Lào Cai đảm bảo tổ chức lễ hội Đền Thượng văn minh, tiết kiệm; Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra, động viên lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên; Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai;...Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Khách Tây thích thú leo cột mỡ, ném pao, thổi khèn trong hội Gầu Tào H’Mông ở Sa Pa; Khách du lịch đổ xô đến Sapa; Lào Cai: Đoàn Caravan xe cổ quốc tế thăm Khu du lịch quốc gia Sa Pa và điểm du lịch Bắc Hà; Fansipan miễn phí vé tàu hỏa cho du khách từ 5 tỉnh thành; Lào Cai: Sẵn sàng cho Lễ khai hội Đền Thượng; Lào Cai đón hơn 1 triệu lượt khách trong hai tháng đầu năm;...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 01 lao động xuất cảnh, Lũy kế 22 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự: Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã phát hiện 01 vụ/06 đối tượng  nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 05 vụ (giảm 07 vụ so với tuần trước), hiện đang xác minh làm rõ .

Về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 03 vụ, giảm 14 vụ so với kỳ báo cáo trước, hiện đang xác minh, làm rõ .

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người bị thương. Lũy kế đến ngày 23/02/2024, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 26 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 28=700%, số người chết tăng 13=650%, số người bị thương tăng 22=550%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 08

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Tiếp hội đồng Thẩm phán TAND tối cao;

(2) Kiểm tra công tác chữa cháy rừng;

(3) Tiếp đoàn công tác Bộ Công an;

(4) Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an;

(5) Lễ khai mạc Hội Báo xuân năm 2024;

(6) Khảo sát, nắm tình hình thực tế tại Sa Pa.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại thị xã Sa Pa;

(2) Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an; Dự Hội nghị tổng kết công tác hoạt động cụm thi đua số 2 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Bộ Thông tin và Truyền thông);

(3) Làm việc với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; họp BCS Đảng UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2024; Tiếp công dân tháng 2 năm 2024;

(4) Dự Khai mạc Lễ hội Đền thượng xuân Giáp Thìn năm 2024; Chương trình Hiến máu tình nguyện đầu Xuân 2024; Dự lễ ra quân phát động phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn mới" tại huyện Văn Bàn; Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Lào Cai năm 2024;

(5) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của trung ương và địa phương, cập nhật thường xuyên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để cử tri theo dõi nắm bắt.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, 17 HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Chỉ đạo Đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai; xây dựng và ban hành quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề việc quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch khảo sát việc thu, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 09

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Khảo sát tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, huyện Si Ma Cai và Thành ủy Lào Cai;

(2) Lễ giao nhận quân năm 2024 tại Thị xã Sa Pa, Thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát;

(3) Tiếp Đoàn công tác Phó Chủ tịch nước;

(4) Hội nghị của Trung ương về công tác tôn giáo;

(5) Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024;

(6) Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023;

(7) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(8) Thăm và làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo tiếp tục triển khai giám sát: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Chỉ đạo chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh tại UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai…

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024;

(3) Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1