Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 02 năm 2024
Lượt xem: 189

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 02 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 02

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 10.000 ha cây lúa; tổng nhu cầu giống: 440 tấn (thuần 350 tấn tương đương 7.000 ha, lai 90 tấn tương đương 3.000 ha). Gieo trồng dự kiến khoảng 10.200 ha ngô; thời vụ gieo trồng vùng thấp từ trung tuần tháng 2, tháng 3; Tổng nhu cầu giống khoảng 204 tấn giống các loại. Sản lượng thịt hơi thực hiện trong tuần đạt 1.430 tấn, lũy kế 2.650 tấn, đạt 3,58% KH. Sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 245 tấn, lũy kế 465 tấn, đạt 3,66% KH. Tổng số cây giống gieo ươm năm 2023 chuyển sang là 21,4 triệu cây, 2024 sản xuất khoảng 8 triệu cây giống các loại; trong tuần trồng được 5,1 ha rừng. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm được 7,62 km, lũy kế làm được 13,32 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.            

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 950 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.890 tỷ đồng, bằng 3,62 % KH, bằng 102,7% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 12/01/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 5.006/5.632 tỷ đồng, bằng 89%KH (tăng 120 tỷ so với tuần trước) trong đó đã hoàn thành giải ngân đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 770 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.560 đồng, bằng 4,0% KH, bằng 102,9% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trong tuần đạt 44,94 triệu USD, gấp 5 lần tuần trước: (1) Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành: Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu duy trì trung bình khoảng 272 xe/ngày, trong đó: xe xuất khẩu 100 xe/ngày (tăng chủ yếu là lượng hàng sầu riêng trái vụ, dưa hấu, chuối và chôm chôm đang vào vụ); nhập khẩu 172xe/ngày (đang giảm so với thời điểm các tháng trước do trái cây nhập khẩu đã hết thời điểm chính vụ). Lượng xe chở hàng nhập khẩu gần gấp 2 lần lượng xe chở hàng xuất khẩu. (2) Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt: Hoạt động thông quan diễn duy trì với 04-06 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan tại cửa khẩu trong tuần chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng than cốc nhập khẩu, tái xuất quặng sắt.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 44,94 triệu USD; lũy kế đạt 53,17 triệu USD, bằng 1,18% KH, bằng 96,5% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt 113.794 lượt, giảm 41% so với tuần trước (do đã kết thúc dịp nghỉ Tết Dương lịch), trong đó: khách du lịch nội địa: 92.624 lượt, khách quốc tế: 21.170 lượt (khách đi trong ngày là 46.273 lượt, khách lưu trú qua đêm là 76.744 lượt). Tính lũy kế năm đạt 499.341 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 410.317 lượt, khách quốc tế: 89.024 lượt (khách đi trong ngày là 195.265 lượt, khách lưu trú qua đêm là 313.299 lượt), giảm 12,7% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (572.415 lượt khách), đạt 5,8% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 411 tỷ đồng, giảm 30% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 149 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 1.635 tỷ đồng, giảm 19,8% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (2.039 tỷ đồng), đạt 6% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 192 tỷ đồng, bằng 2,1% dự toán Trung ương giao, bằng 1,5% dự toán tỉnh giao, bằng 81% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 116 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.089 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán Trung ương giao, bằng 5,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 87,1% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 172,3 tỷ đồng, lũy kế 197,4 tỷ đồng, bằng 1,2% dự toán Trung ương giao, bằng 1,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 44,8% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 45.861 tỷ đồng, tăng 821 tỷ đồng (+1,82%)so với 31/12/2023. Chiếm 70,4% tổng nguồn vốn. Các ngân hàng đã chủ động huy động nguồn vốn trên địa bàn để cho vay, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay từ hội sở chính. Tổng dư nợ đến ngày 12/01/2024: 56.585 tỷ đồng, tăng 1.176 tỷ đồng (+2,12%) so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 448 tỷ đồng, chiếm 0,86% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 0,97%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần (từ ngày 08/01-12/01/2024) thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 19 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 143 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 40 doanh nghiệp (tăng 14,2% so với CK); tổng vốn đăng ký đạt 139 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 318 doanh nghiệp (tăng 63,1% so CK); giải thể 06 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 66 doanh nghiệp.

Lũy kế đến ngày 12/01/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.378 doanh nghiệp (tăng 10,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 96.810 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 903 đơn vị trực thuộc (tăng 6,6% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.918 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 6 "Đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện- nguồn nhân lực- Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025" năm 2024 (lĩnh vực giáo dục). Giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về lĩnh vực giáo dục.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường,… trên địa bàn tỉnh. Ban hành điều lệ các giải thể thao "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Giáp Thìn 2024. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 99 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 180 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai phấn đấu khởi công Cảng hàng không Sa Pa trong năm 2024; Lào Cai: Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành đạt gần 549 triệu USD; Hải quan cửa khẩu Lào Cai: Kim ngạch xuất khẩu tăng 181%; Lào Cai: Đánh giá kết quả thực hiện đối với 03 dự án sắp xếp dân cư; Lào Cai: Tỉ lệ đô thị hóa đạt 32% tính đến cuối năm 2023; Sa Pa phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 6%;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Trang phục dân tộc Mông đen – Niềm tự hào của người dân Sa Pa; Trao tặng "Nhà tình thương" cho người dân Sa Pa; Rộn ràng "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" tại A Mú Sung; Lào Cai: Huy động 1,7 tỉ đồng cho chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”; Xuân đoàn kết - Tết yêu thương cho người nghèo ở Lào Cai; Điện về thắp sáng Pa Cheo; Xuân trên đồi chè Ô Long...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 05 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc, lũy kế 12 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngooài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 05 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 01 vụ so với tuần trước). Phát hiện 28 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 13 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, trong đó thành phố Lào Cai 08 vụ; Sa Pa, Mường Khương mỗi nơi 02 vụ, Bát Xát 01 vụ (tăng 06 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, làm 02 người bị thương. Lũy kế đến ngày 12/01/2024, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông làm 03 người chết, 05 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 2 =200%, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương tăng 1=100%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 02

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;

(2) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023;

(3) Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2023;

(4) Hội nghị tổng kết công tác Hội Phụ nữ năm 2023;

(5) Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Đảng ủy Khôi Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh;

(6) Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính và hoạt động của BCĐ PCTNTC cấp tỉnh năm 2023;

(7) Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”;

(8) Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn 2024”;

(9) Nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo Đề án lễ hội Sông Hông và công tác chuẩn bị chuyến công tác đoàn đại biểu tỉnh làm việc tại Vân Nam;

(10) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(11) Nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Quy hoạch Sở Chỉ hủy;

(12) Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự Hội nghị do Trung ương và các tổ chức nước ngoài tổ chức;

(3) Báo cáo TTTU về Đề án Lễ hội Sông Hồng; công tác chuẩn bị chuyến công tác Đoàn Đại biểu tỉnh làm việc tại Vân Nam;

(4) Làm việc với Đoàn công tác của Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

(5) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; tổ chức giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” tại một số cơ quan, địa phương. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp 17 HĐND tỉnh. Tiếp tuc tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 03

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV;

(2) Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh;

(3) Đón tiếp đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ năm 5, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo triển khai giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” tại một số cơ quan, địa phương. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện ban hành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp... Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Dự Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1