Thông cáo báo chí quý I năm 2024
Lượt xem: 153

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh,
Thường trực UBND tỉnh; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 3 và Quý I năm 2024;
nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 năm 2024

 Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh:

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác tháng 3 và Quý I năm 2024; chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ 17, 18 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các ngành, lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, thủy điện, đất đai, đô thị; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án trọng điểm của tỉnh, như: Đề án Lễ hội sông Hồng, dự án nhà ở xã hội, Cảng Hàng không Sa Pa, tuyến đường Tỉnh lộ, một số quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện…; tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải ngân xây dựng cơ bản, các nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch, công thương, xuất nhập khẩu, nông nghiệp...

Ngoài việc tham dự 48 cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị khác; hằng tuần Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp giao ban để thống nhất chỉ đạo thực hiện các nội dung Trung ương, Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao và chủ trì 26 cuộc họp để xem xét, cho ý kiến về các nội dung để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong tháng 3 và Quý I năm, các hoạt động đối ngoại thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và mở rộng quan hệ đối ngoại với các địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài khác như đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài, như: Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi Hội đàm với Bí thư Châu uỷ Vân Sơn; Các hoạt động tổ chức Chương trình Giao lưu văn nghệ chào Xuân qua biên giới và Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2024; Tiếp xã giao với Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ…

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai tháng 3 và Quý I năm 2024:

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong Quý I phát triển ổn định, đà phục hồi tăng trưởng tương đối tốt, một số kết quả nổi bật theo ngành lĩnh vực như sau: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì và ổn định, bảo đảm khung thời vụ. Diện tích cấy trong tháng đạt 7.147ha, lũy kế đến nay đạt 7.227 ha, đạt 73,4% KH và 78,5% CK (9.209 ha). Toàn bộ diện tích mạ và lúa mới cấy sinh trưởng và phát triển tốt; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản được thực hiện tốt không để dịch bệnh lớn xảy ra; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường, trong tháng trồng 385,7ha, lũy kế 488,3 ha. Sản xuất công nghiệp - TTCN có chuyển biến tích cực. Giá trị sản suất công nghiệp tháng 3/2024 ước đạt 3.483,8 tỷ đồng, lũy kế quý I/2024 ước đạt 9.719,53 tỷ đồng, bằng 18,6%KH năm, bằng 100,13% so với CK. Hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ sôi động. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 03 ước đạt 3.520 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 12,9% so với CK. Lũy kế Quý I ước đạt 10.646,8 tỷ đồng, bằng 27,3% so với KH, tăng 15,6% so với năm trước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 3/2024 ước đạt 197,86 triệu USD tăng 49,44% so với tháng 02/2024, tăng 40,78% so CK. Lũy kế ước đạt 532,27 triệu USD, tăng 28,02% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 11,83% so KH. Tháng 3 tổng lượng khách đến Lào Cai đạt: 960.451 lượt khách, tăng 78,5% với tháng trước (538.000 lượt khách). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.775 tỷ đồng, tăng 48% so với tháng trước (1.875 tỷ đồng). Tổng lượng khách đến Lào Cai Quý I/2024 là 2.022.816 lượt bằng 23,8% so với kế hoạch năm 2024 (8.500.000 lượt), giảm 3,7% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (2.100.588 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 6.317 tỷ đồng, bằng 23,2% so với kế hoạch năm (27.200 tỷ đồng), tăng 17% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (5.378 tỷ đồng).

 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được triển khai quyết liệt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 3/2024 ước đạt ước đạt 2.068 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán Trung ương giao, bằng 16,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 120,3% so với CK. Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 03/2024 ước đạt 5.308 tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán Trung ương giao, bằng 28,4% dự toán tỉnh giao và bằng 86,7% so với CK. Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 03/2024 ước đạt 4.152 tỷ đồng, bằng 24,5% dự toán Trung ương giao, bằng 22,2% dự toán tỉnh giao và bằng 60,2% so với CK.

Giải ngân vốn đầu tư công: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến tháng 03/2024 tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lào Cai đạt 21% KH, nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đạt 13,67%KH.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả cao; công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, không để các dịch bệnh lớn phát sinh trên địa bàn; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai trong tháng còn một số vướng mắc, khó khăn như:

Hiện nay còn nhiều đơn vị khai thác khoáng sản đang hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, cũng như giá trị nộp ngân sách địa phương.

Việc quy hoạch hình thành mới hoặc mở rộng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án công nghiệp triển khai gặp nhiều khó khăn. Các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa được khởi công do gặp khó khăn vướng mắc về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Giá trị công nghiệp điện nước giảm so với thời điểm quý trước do bước vào mùa khô, lượng mưa giảm, các nhà máy thuỷ điện bắt đầu bước vào thời điểm thiếu nước để hoạt động tối đa công suất hàng năm.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu đạt rất thấp so với Kế hoạch đặt ra. Lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay có sự chênh lệch rất lớn giữa lượng hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu (từ 4-5 lần).

Giá cả thị trường sản phẩm chăn nuôi chưa ổn định, có nhiều biến động.

Nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 năm 2024:

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01 và Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã đầu tư tại Lào Cai, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng, môi trường, thủy điện, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp đang triển khai.

- Đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao; thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm.

- Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh; Chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng chính đáng tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa góp phần hạn chế tín dụng đen.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung chi tiết để triển khai Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đã được phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị du lịch Y Tý: (Sau khi có thỏa thuận của Bộ Xây dựng). Đẩy nhanh tiến độ lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn TP Lào Cai, TX Sa Pa, thị trấn Bắc Hà, xã Y Tý (Bát Xát).

3. Tập trung phối hợp với các Bộ ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh như: Cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc); Cảng hàng không Sa Pa; Nâng cấp 4 làn xe đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai; Dự án kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc); Tính toán tính cấp bách, sự cần thiết, khả năng cân đối vốn để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số công trình giao thông kết nối trọng điểm (tuyến đường Bắc Ngầm - Bắc Hà; tuyến đường Bản Xèo – Ô Quý Hồ; tuyến Bản Vược – Cốc Mỳ...).

5. Thực hiện tốt công tác quản lý các lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong đó tập trung:

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động chuyên môn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở mỗi cơ sở giáo dục. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Duy trì nâng cao chất lượng PCGDMNT 5T, thí điểm PCGDMNT 4T năm 2024; Kế hoạch thực hiện chương trình GDMN vùng khó khăn năm 2024.

- Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023. Ban hành Quyết định mức chi phí đào tạo hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ tham gia học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tăng cường tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật lao động cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động.

6. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và xử lý nghiêm các phần tử phá hoại, các đối tượng gây rối, các ổ nhóm trộm cắp tài sản...

Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Ngọc Bích - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Email: hngbich-ubnd@laocai.gov.vn
Website: www.laocai.gov.vn 
Điện thoại: 02143.855.388; Di động: 0989.089.085.      

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1