Chương trình công tác tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 628

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thứ Tư 01/5/2024

Nghỉ Lễ.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Năm 02/5/2024

- Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Làm việc tại cơ quan.

Bí thư Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Sáu 03/5/2024

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội.

- Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Bảy 04/5/2024

Dự hội thảo khoa học “Chiến thắng Phố Ràng - Âm vang và giá trị lịch sử”.

Thường trực Tỉnh ủy

Chủ Nhật 05/5/2024

Nghỉ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Hai 06/5/2024

- Giao ban Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Dự Lễ khánh thành Phòng Truyền thống Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Ba 07/5/2024

- Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên.

- Làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Tư 08/5/2024

Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị dự Hội nghị Bí thư 05 tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm 09/5/2024

- Nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác quản lý khoáng sản.

- Dự Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Sáu 10/5/2024

- Hội nghị triển khai Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

- Dự Gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Bảy 11/5/2024

Dự Lễ hội Hoa phượng đỏ tại thành phố Hải Phòng.

Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật 12/5/2024

Nghỉ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Hai 13/5/2024

Giao ban Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Ba 14/5/2024

Làm việc tại cơ quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Tư 15/5/2024

Kiểm tra, nắm tình hình cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm 16/5/2024

Hội nghị BCH Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Sáu 17/5/2024

Hội nghị BCH Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Bảy 18/5/2024

Hội nghị BCH Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật 19/5/2024

Nghỉ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Hai 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Ba

21/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Tư 22/5/2024

- Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Năm 23/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Sáu 24/5/2024

- Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp công dân.

Bí thư Tỉnh ủy

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Bảy 25/5/2024

Nghỉ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ nhật 26/5/2024

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Hai 27/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Ba 28/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Tư 29/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Năm 30/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Sáu 31/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy

Những công việc phát sinh sẽ được điều chỉnh cụ thể bằng lịch tuần của Thường trực Tỉnh ủy.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1