Một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 3128
CTTĐ - Với chủ đề hành động năm 2023 “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển” và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đối với tỉnh Lào Cai, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, cũng là năm tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 11 nhiệm vụ, giải pháp chính.

1. Giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19; chủ động, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. Tập trung đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin cho từng nhóm đối tượng đạt trên 95%.

2. Tiếp tục tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gồm:

Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao (Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện).

Nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện).

Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và đẩy mạnh xử lý nợ xấu (Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì thực hiện).

Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ thực hiện).

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn; Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và Lĩnh vực du lịch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện).

3. Tăng cường phát triển các nguồn lực ngoài nhà nước

Đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng và hạ tầng đô thị

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì huy động các nguồn vốn, hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án phát triển đô thị đang triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án nhà ở thương mại đã được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổ chức lập chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Nâng cấp đường đến Trung tâm các xã, thôn bản có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống và các sản phẩm hàng hóa…. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, 16 xã biên giới còn lại).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các khu quy hoạch, đô thị, trọng tâm là thành phố Lào Cai, đô thị du lịch Sa Pa và Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu công nghiệp, trung tâm các huyện… các công trình xây dựng trọng điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện 2 lĩnh vực đột phá của tỉnh.

5. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách

Cơ quan Thuế, Hải quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thuế có hiệu lực thi hành; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất làm cơ sở thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kế hoạch.

Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2023. Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tập trung các giải pháp tăng thu nội địa). Kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giá, các biện pháp bình ổn giá và giá thị trường. Ban hành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ dự toán ngân sách năm được giao các cơ quan đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ giao dự toán theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật ngân sách nhà nước. Trong năm thực hiện điều chỉnh dự toán theo quy định và gửi cơ quan tài chính đề nghị điều chỉnh dự toán chậm nhất trước ngày 30/10 để đảm bảo việc hoàn thành điều chỉnh dự toán trước ngày 15/11 theo đúng quy định tại Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước. Đảm bảo việc chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ và giải ngân nguồn kinh phí trong phạm vi dự toán được giao. Quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên, tiết kiệm triệt để trong chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, kỷ niệm thành lập ngành. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Phân bổ, giao dự toán chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, tập trung phân bổ kinh phí cho các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung của từng nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiê%3ḅm chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hô%3ḅi nghị, hô%3ḅi thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hâ%3ḅu quả thiên tai. Trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, trường hợp địa phương có nguồn thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp thẩm quyền giao phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp của cấp mình, rà soát, sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

Các cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực Chương trình ở tỉnh.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Lào Cai.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung sắp xếp mạng lưới trường lớp giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích cực triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi, duy trì và nâng cao chất đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND các xã phường thị trấn, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; tăng cường triển khai các giải pháp phát triển thị trường lao động, kết nối đưa lao động đi làm việc liên vùng trên toàn quốc…

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

7. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và  bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc (Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện).

Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số (Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện).

Nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo, an sinh xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan ban ngành của tỉnh, cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai).

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh; quản lý, xử lý có hiệu quả chất thải rắn, chất thải nguy hại; kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để tình trạng quản lý và khai thác, sử dụng trái phép tài nguyên thiên nhiên. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, di dời dân cư khỏi vùng thiên tai, sạt lở đất, lũ quét, ổn định đời sống dân cư; phòng, chống sạt lở bờ sông, suối, đề xuất xây dựng các kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu.

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu quả; tập trung cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn với phát triển đô thị thông minh đảm bảo đồng bộ, tổng thể và có tính kế thừa; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành việc thực hiện báo cáo kinh tế - xã hội trên phần mềm trong Quý I/2023. Phát triển hạ tầng mạng viễn thông; xóa các vùng lõm sóng di động, chưa có hạ tầng viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh, ưu tiên địa bàn 10 xã nghèo…

Thanh tra tỉnh chủ trì tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4…

10. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyê%3ḅn, thị xã, thành phố chủ động bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra sung đột xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kép: Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới gắn với phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; Củng cố và phát huy các cơ chế hợp tác Biên phòng, ngoại giao nhân dân hai bên biên giới với những nội dung, hình thức, biện pháp triển khai hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải, đặc biệt là công tác kiểm soát tải trọng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý hiện tượng “Xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn.

Sở Ngoại vụ chủ trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

11. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các Ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng bộ, có trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND các cấp để vừa đảm bảo chỉ đạo toàn diện, tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo. Giữ vững mối quan hệ Đảng - Chính quyền - Đoàn thể quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung làm tốt thông tin, truyền thông cơ sở, thông tin đối ngoại, quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp, truyền tải các nội dung, chương trình để người dân có thể chủ động nghe, xem, đọc mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị thông minh; thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao năng lực hoạt động.

Tại Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu:

- Các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng Chương trình công tác, giải pháp thiết thực để thực hiện kế hoạch năm 2023 của cơ quan, đơn vị địa phương, ban hành trước ngày 20/01/2023.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023, trình ban hành trước ngày 10/01/2023.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố giao cụ thể các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyê%3ḅn, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hằng tháng để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và đánh giá mức độ hoàn thành của từng sở, ngành, địa phương.

Xem văn bản chi tiết tại đây:

Tải về

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1