Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 1654
CTTĐT - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Lào Cai. Theo đó bao gồm 25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Trên 10%.

2. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 13%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; Dịch vụ chiếm 33%; Thuế sản phẩm chiếm 9%.

3. GRDP bình quân đầu người: 90 triệu đồng/năm.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 45.000 tỷ đồng.

5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.500 tỷ đồng.

6. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác: 88 triệu đồng.

7. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010): 46.000 tỷ đồng.

8. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 4 triệu lượt; doanh thu du lịch: 15.130 tỷ đồng.

9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 30.700 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn: 4.400 triệu USD.

10. Tỷ lệ đô thị hóa: 30%.

11. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 97,5%.

12. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 66%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%.

13. Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 44,4 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân: 13,5 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi: dưới 31,5%, thể cân nặng trên tuổi: dưới 15,9%.

14. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%.

15. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân năm: 4,5%/năm.

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,7%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,1%; Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 53%; tỷ lệ thất nghiệp 1,2%.

17. Tỷ lệ bao phủ BHYT: 88%.

18. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: 84%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá: 77%.

19. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới: 57%, tương ứng với số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 72 xã.

20. Tỷ lệ che phủ rừng: 57,7%.

21. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị: 95%; Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý: 76%.

22. Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch: 91%; Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 96%.

23. Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 65%.

24. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 80%.

25. Tỷ lệ giải quyết các vụ án: Trên 90%.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1