Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019
Lượt xem: 4851
CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 8 khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019, như sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): Trên 10%.

(2) GRDP bình quân đầu người: 67 triệu đồng.

(3) Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 12,7%; công nghiệp, xây dựng 44,1%; dịch vụ 43,2%.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 38.000 tỷ đồng.

(5) Tổng sản lượng lương thực có hạt: 325 nghìn tấn.

(6) Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác: 75 triệu đồng.

(7) Xây dựng các xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 07 xã. Lũy kế hết năm 2019, có 50 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

(8) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): 32.500 tỷ đồng.

(9) Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn: 3.700 triệu USD.

(10) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 25.500 tỷ đồng.

(11) Tổng lượng khách du lịch: 5 triệu lượt khách.

(12) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.000 tỷ đồng.

(13) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 58,8%.

(14) Tạo việc làm mới trong năm: 12.800 lao động.

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 63,1%, trong đó qua đào tạo nghề: 52,58%.

(16) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm: 3%.

(17) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,21%.

(18) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 18,3%.

(19) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 99,18%.

(20) Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: 83%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá: 75%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá: 95%, Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá: 80%.

(21) Tỷ lệ che phủ rừng: 55,4%.

(22) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch: 98,5%, Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 92%.

(23) Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý: 90%.

(24) Tỷ lệ vụ án được điều tra, khám phá: Trên 70%.

(25) Tỷ lệ vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá: Trên 90%.

Nguồn: Nghị quyết số 26/NQ-HĐND

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1