Tổ đại biểu đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lượt xem: 45506

I. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai:

TT

Họ và tên

Tóm tắt tiểu sử

1

Trần Ngọc Tuấn

- Sinh ngày: 22/9/1962

- Quê quán: xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Thạc sỹ

- Chức vụ: Vụ phó

- Đơn vị công tác: Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương

2

 Sí Xuân Kìn

- Sinh ngày: 18/01/1955

- Quê quán: xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh

3

Đặng Xuân Phong

- Sinh ngày: 08/7/1972

- Quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Bí thư

- Đơn vị công tác: Huyện uỷ Bắc Hà

4

Phạm Văn Cường

- Sinh ngày: 10/01/1957

- Quê quán: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

5

Hoàng Thị Hồng

- Sinh ngày: 05/11/1986

- Quê quán: xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Y sỹ

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai

6

Hoàng Nghĩa Tùng

- Sinh ngày: 15/01/1958

- Quê quán: xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

7

Nguyễn Văn Vịnh

 

- Sinh ngày: 21/9/1960

- Quê quán: xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Bí thư Tỉnh uỷ

- Đơn vị công tác: Tỉnh uỷ Lào Cai

8

Lưu Thị Hiên

- Sinh ngày: 01/12/1970

- Quê quán: xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

- Tổ trưởng

9

Bàn Thị Năm

- Sinh ngày: 03/02/1981

- Quê quán: xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Giáo viên

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai

II. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng:

1

Đặng Phi Vân

- Sinh ngày: 08/4/1960

- Quê quán: xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Bảo Thắng

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Bảo Thắng

- Tổ trưởng

2

Lý Văn Hải

 

- Sinh ngày: 25/6/1968

- Quê quán: xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc tỉnh

- Đơn vị công tác: Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

- Tổ phó

3

Đặng Thị Hồng

- Sinh ngày: 26/5/1978

- Quê quán: xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Mường

- Trình độ: Cao đẳng

- Chức vụ: Giáo viên

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 3 Xuân Quang - Bảo Thắng

4

Nguyễn Quang Huy

- Sinh ngày: 28/4/1957

- Quê quán: xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Tổng giám đốc

- Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

5

Đinh Thị Kim Thu

- Sinh ngày: 19/7/1967

- Quê quán: phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

6

Hồ Khánh Quang

- Sinh ngày: 09/5/1961

- Quê quán: xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

                 Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND

- Đơn vị công tác: Sở Thông tin và Truyền thông

8

Hà Thị Thiệp

- Sinh ngày: 25/12/1965

- Quê quán: xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

9

Giàng Seo Sáng

- Sinh ngày: 20/6/1976

- Quê quán: xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Y tế

- Đơn vị công tác: Phòng Y tế huyện Bảo Thắng

III. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Văn Bàn:

1

Nguyễn Văn Thuần

- Sinh ngày: 12/5/1958

- Quê quán: xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Tổ trưởng

2

Tạ Thị Thu Huyền

- Sinh ngày: 11/11/1960

- Quê quán: xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

- Tổ phó

3

Phạm Đức Cường

- Sinh ngày: 24/5/1959

- Quê quán: xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

- Đơn vị công tác: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

4

 Bế Trung Thành

- Sinh ngày: 03/2/1985

- Quê quán: xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Cao đẳng

- Chức vụ: Giáo viên

- Đơn vị công tác: Trường THCS xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn

5

Giàng Seo Thào

- Sinh ngày: 26/6/1961

- Quê quán: xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

6

Hà Xuân Kiến

- Sinh ngày: 06/10/1954

- Quê quán: xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Nguyên Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh

7

Nguyễn Đức Thế

- Sinh ngày: 12/3/1959

- Quê quán: xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Chính uỷ BCH Quân sự tỉnh

- Đơn vị công tác: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

8

Triệu Thị Mấy

- Sinh ngày: 10/5/1986

- Quê quán: xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ

- Đơn vị công tác: UBND xã Nậm Dạng, Văn Bàn

IV. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bắc Hà:

1

Lý Seo Dìn

- Sinh ngày: 03/02/1963

- Quê quán: xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Trưởng ban Dân vận

- Đơn vị công tác: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lào Cai

2

Vũ Xuân Cường

- Sinh ngày: 22/8/1966

- Quê quán: xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Đơn vị công tác: UBND tỉnh Lào Cai

3

Giàng Quý Phù

- Sinh ngày: 20/5/1973

- Quê quán: xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

- Đơn vị công tác: Ủy ban kiểm tra huyện ủy Bắc Hà

4

Sin Thị Tâm

 

- Sinh ngày: 29/01/1986

- Quê quán: xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Nùng

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Y sỹ đa khoa

- Đơn vị công tác: Trạm Y tế xã Bảo Nhai - Bắc Hà

V. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai:

1

Nguyễn Văn Phúc

- Sinh ngày: 07/11/1967

- Quê quán: xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà nội

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

- Đơn vị công tác: UBND huyện Si Ma Cai

- Tổ trưởng

2

Giàng Thị Dung

- Sinh ngày: 17/12/1975

- Quê quán: xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Thac sỹ

- Chức vụ: Bí thư

- Đơn vị công tác: Huyện uỷ Bát Xát

3

Giàng Lệ Nam

- Sinh ngày: 21/7/1980

- Quê quán: xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó bí thư Huyện đoàn

- Đơn vị công tác: Huyện đoàn Si Ma Cai

VI. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Mường Khương:

1

Giàng Mạnh Nhà

- Sinh ngày: 13/02/1963

- Quê quán: Xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

- Tổ trưởng

2

Tạ Đình Bảng

- Sinh ngày: 07/4/1957

- Quê quán: xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

3

La Thị Thu Hương

- Sinh ngày: 07/02/1981

- Quê quán: xóm Mới, xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Bố Y

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

- Đơn vị công tác: Trường THPT số 1 huyện Mường Khương

4

Pờ Thị Mai

- Sinh ngày: 24/8/1981

- Quê quán: xã Mường Khương, huyện Mường Khương

- Dân tộc: Pa Dí

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phụ trách khoa nội tổng hợp

- Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương

VII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bát Xát:

1

Lý Thị Ngọc Hoa

- Sinh ngày: 25/12/1965

- Quê quán: xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ

- Đơn vị công tác: Huyện uỷ Bát Xát, Lào Cai

- Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hồng Sen

- Sinh ngày: 22/9/1959

- Quê quán: xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

3

Hoàng Minh Tuấn

- Sinh ngày: 20/10/1954

- Quê quán: xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai

4

Cao Đức Hải

- Sinh ngày: 28/10/1957

- Quê quán: xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

5

Ly Giờ Có

- Sinh ngày: 11/4/1964

- Quê quán: xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Hà Nhì

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

- Đơn vị công tác: Đảng uỷ, UBND xã Y Tý, huyện Bát Xát

6

Sí Thị Sa

- Sinh ngày: 11/9/1979

- Quê quán: xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Giáy

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

VIII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Sa Pa:

1

Hầu A Lềnh

- Sinh ngày: 22/6/1973

- Quê quán: xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Mông

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Sa Pa

- Tổ trưởng

2

Lý Láo Tả (Vần Chiêu)

- Sinh ngày: 30/6/1977

- Quê quán: xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Trung cấp hành chính

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

- Đơn vị công tác: UBND xã Bản Hồ - Sa Pa

3

Đinh Văn Toản

- Sinh ngày: 05/10/1960

- Quê quán: xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

                 Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

4

Hù Thị Huyền

- Sinh ngày: 04/12/1985

- Quê quán: xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc:  Xa Phó

- Trình độ: Trung cấp hành chính

- Chức vụ: Phó Bí thư xã Đoàn

- Đơn vị công tác: UBND xã Nậm Sài - Sa Pa

IX. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên:

1

Hà Trọng Luân

- Sinh ngày: 03/7/1957

- Quê quán: xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai

- Tổ trưởng

2

-Đặng Văn Kỳ

- Sinh ngày: 16/6/1965

- Quê quán: xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Lào Cai

- Tổ phó

3

Lê Thị Thu Hà

- Sinh ngày: 04/5/1963

- Quê quán: xã Sơn Tịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

- Đơn vị công tác: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai

4

Đặng Văn Hào

- Sinh ngày: 12/01/1989

- Quê quán: xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Dao

- Trình độ: Trung cấp

- Chức vụ: Cán bộ

- Đơn vị công tác: Trạm y tế xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên

5

Đỗ Văn Dũng

- Sinh ngày: 15/8/1958

- Quê quán: xã Nam Tiền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Đơn vị công tác: Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bảo Yên tỉnh Lào Cai

6

Phùng Thị Hồng Khuyên

- Sinh ngày: 05/8/1976

- Quê quán: Tổ 5B thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc:  Nùng

- Trình độ: Cao đằng

- Chức vụ: Cán bộ

- Đơn vị công tác: Hội LHPN huyện Bảo Yên

7

Hoàng Kim Thái

- Sinh ngày: 07/01/1959

- Quê quán: xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Dân tộc: Tày

- Trình độ: Đại học

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

- Đơn vị công tác: Sở Tư  pháp tỉnh Lào Cai

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1