Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 1456
CTTĐT - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Lào Cai. Theo đó bao gồm 25 chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP):11%.

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 12,77%; Công nghiệp -xây dựng chiếm 46,89%; Dịch vụ chiếm 40,34%.

(3) GRDP bình quân đầu người: 103 triệu đồng/năm.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 53.000 tỷ đồng.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 12.000tỷ đồng.

(6) Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác: 95 triệu đồng.

(7) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá 2010): 51.100 tỷ đồng.

(8) Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 6 triệu lượt; doanh thu du lịch: 20.500 tỷ đồng.

(9) Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ: 34.400 tỷ đồng; giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu: 5.000 triệu USD.

(10) Tỷ lệ đô thị hóa: 32%.

(11) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia: 97,6%.

(12) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 67,2%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương: 80%.

(13) Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 45 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân:14 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi: Dưới 25,9%, thể cân nặng trên tuổi: Dưới 14,4%.

(14) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%.

(15) Tỷ lệgiảm hộ nghèo đa chiều bình quân đạt 4%/năm.

(16) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67,7%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 29,3%; Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp: Dưới 52,7%; tỷ lệ thất nghiệp 1,2%.

(17) Tỷ lệ bao phủ BHYT: 97%.

(18) Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 85%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá 78%.

(19) Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới 56,7%, tương ứng với số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 72 xã.

(20) Tỷ lệ che phủ rừng: 58,5%.

(21) Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị đạt 95%; Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý: 77%.

(22)  Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch 94%; Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 96,5%.

(23) Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh 100%; Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn tỉnh 50%.

(24) Tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 80%.

(25) Tỷ lệ giải quyết các vụ án: Trên 90%

Nguồn: Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2022
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1