Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 02 Dự án sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2023
Lượt xem: 303
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 19/11/2023 phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 02 Dự án sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2023.

Theo đó, 02 Dự án sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2023 vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt gồm:

1. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Chè Bát Tiên Mường Hum" cho sản phẩm chè Bát Tiên của xã Mường Hum, huyện Bát Xát

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Cá nhân chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Hiếu

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 705,305 triệu đồng.

2. Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Y Tý" cho các sản phẩm dịch vụ du lịch của xã Y Tý, huyện Bát Xát

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Cá nhân chủ nhiệm: ThS. Lê Mộng Lâm.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, bắt đầu từ khi Hợp đồng được ký kết.

- Tổng kinh phí: 881,782 triệu đồng.

02 Dự án sở hữu trí tuệ được phê duyệt có tổng kinh phí thực hiện gần 1.600 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương gần 1.300 triệu đồng và nguồn vốn khác hơn 300 triệu đồng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp phát kinh phí, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán, chi trả kinh phí thực hiện; kiểm tra, theo dõi về nội dung và tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Tài chính thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành..

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tải về

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1