Dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 14627
CTTĐT - Tổng số dân của tỉnh Lào Cai vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 730.420 người, trong đó, dân số nam là 371.306 người, chiếm 50,8% và dân số nữ là 359.114 người, chiếm 49,2%. Với kết quả này, Lào Cai là đông dân thứ 55 của cả nước (55/63 tỉnh).

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 115.829 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009 - 2019 là 1,73%/năm

Tỷ số giới tính là 103,4 nam/100 nữ, trong đó, khu vực thành thị là 98,3 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 105 nam/100 nữ

Năm 2019, mật độ dân số của tỉnh là 115 người/km2, tăng 19 người/km2 so với năm 2009. Thành phố Lào Cai là địa phương có mật độ dân số cao nhất, năm 2019 là 561 người/km2 tăng so với năm 2009 là 132 người/km2.

Dân số khu vực thành thị của tỉnh năm 2019 là 171.456 người, chiếm 23,5%; ở khu vực nông thôn là 558.964 người, chiếm 76,5%. Từ năm 2009 đến nay, tỷ trọng dân số khu vực thành thị tăng 6,9 điểm phần trăm.

Toàn tỉnh có 246.756 người dân tộc Kinh, chiếm 33,8% và 483.664 người dân tộc khác, chiếm 66,2% tổng dân số của tỉnh.

Trên phạm vi toàn tỉnh, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn của toàn tỉnh là 82,7%. Trong đó, dân số đang có vợ/chồng chiếm 74,9%, dân số đã ly hôn hoặc ly thân chiếm 2,2%; dân số góa vợ/chồng chiếm 5,6%.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số, tỉnh Lào Cai có 88,1% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học. Có sự khác biệt về tình trạng không đi học của học sinh ở khu vực thành thị với khu vực nông thôn. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học không đi học ở khu vực nông thôn cao gấp 4,3 lần so với khu vực thành thị, tương ứng là 14,2% và 3,3%; tỷ lệ không đi học của dân số nữ thấp hơn dân số nam, tương ứng là 11,9% và 12,5%.

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 tỉnh có 82,1% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,2 lần với năm 2009, tương ứng là 82,1% và 70%; tỷ lệ biết chữ của nữ thấp hơn nam, tương ứng là 76,8% và 87,3%; tỷ lệ biết chữ của dân số ở khu vực thành thị cao gấp 1,3 lần so với khu vực nông thôn, tương ứng là 97,2% và 77,2%.

Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 toàn tỉnh có 175.034 hộ dân cư, tăng 33.076 hộ so với thời điểm 0 giờ ngày 01/4/ 2009; bình quân mỗi hộ dân cư có 4,1 người, thấp hơn khoảng 0,27 người/hộ so với năm 2009.

Trong tổng số 175.034 hộ dân cư, có 4 hộ không có nhà ở. Trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có khoảng 0,23 hộ không có nhà ở, chỉ tiêu này đã được cải thiện trong 10 năm qua từ 1,5 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay giảm xuống còn 0,2 hộ/10.000 hộ.

 Đa số các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố là 80,4%; tỷ lệ hộ sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố ở khu vực thành thị là 95,5%; nông thôn là 74,7%, tỷ lệ này ở khu vực thành thị cao hơn  khoảng 1,3 lần so với khu vực nông thôn.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 của tỉnh Lào Cai là 22,9m2/người; trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực thành thị cao hơn khoảng 1,9 lần so với khu vực nông thôn, tương ứng là 36,2m2/người và 19,3m2/người; tuy có sự chênh lệch lớn về diện tích nhà ở bình quân đầu người giữa các giữa khu vực thành thị và nông thôn nhưng với diện tích bình quân đầu người như trên, tỉnh Lào Cai đã đạt được các mục tiêu về Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020./.

 

CTTĐT

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1