Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6203
CTTĐT - Ngày 05/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 1/CTr-UBNDChương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lào Cai quy định tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh; triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; với chủ đề năm 2021 “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, tăng cường phân cấp, khơi thông nguồn lực vì một Lào Cai phát triển toàn diện”, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 như sau:

I. Những công việc, nội dung chỉ đạo chung năm 2021:

1. Chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021. của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 gắn với việc triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, 02 lĩnh vực đột phá, 18 Đề án giai đoạn 2020-2025. Chỉ đạo nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả 16 nội dung phân cấp, 16 nội dung đổi mới giai đoạn 2021-2025.

3. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục cải thiện, nâng cao, tăng ít nhất 2 bậc so với năm 2020, phấn đấu nằm trong top 10 đối với các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh (ICT Index); Quản lý và vận hành có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

4. Triển khai hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. Hoàn thiện các quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế cửa khẩu; Khu du lịch quốc gia Sa Pa; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu vực Y Tý; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết dọc tuyến sông Hồng; quy hoạch chi tiết các Khu đô thị. Công bố công khai, rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử và các điểm quy hoạch, để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân; đồng thời trong quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch; kịp thời phát hiện và xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy hoạch.

5. Huy động các nguồn vốn, hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện 02 lĩnh vực đột phá của tỉnh, như: Cảng hàng không Sa Pa, Cầu biên giới qua Sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối; Đường BOT Lào Cai - Sa Pa; đường Bảo Xèo - Y Tý; đường kết nói Cầu Làng Giàng đến Quốc lộ 70; tỉnh lộ 156; Nút giao Phố Lu. Các công trình kè dọc Sông Hồng nhằm tạo cơ sở cho phát triển đô thị. Khởi công Cảng hàng không Sa Pa, Cầu Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), Cầu Phú Thịnh, đẩy nhanh tiến độ Cầu Làng Giàng… Khởi công khu Đông Bắc Sa Pa; khu du lịch Hàm rồng; Công viên văn hóa Mường Hoa và Trường Quốc tế, Siêu thị Big C...  Các công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Đồng thời tập trung đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn trọng tâm là quy hoạch sắp xếp dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn như: đường giao thông nông thôn, trường lớp học, cấp điện...; xúc tiến chương trình làm việc với các tổ chức quốc tế về tài trợ, vay vốn (WB, ADB, JICA, KOICA,...).

6. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh . ... Hỗ trợ hiệu quả, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để triển khai tốt các dự án lớn của một số nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn (Tập đoàn SunGroup, Bitexco, Alphanam, Gleximco, Vingroup, T&T, FLC,...). Nghiên cứu thành lập cặp chợ biên giới. Triển khai thực hiện Chính sách xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025. Xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch, nhất là tại các địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa

7. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển các sản phẩm chủ lực xuất khẩu; gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp; sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, GAP... để gia tăng giá trị. Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp;  phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; phòng chống cháy rừng, chống hạn; chuẩn bị giống cây, rà soát đất và đẩy mạnh trồng rừng, trồng chè; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập thuỷ lợi bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; sắp xếp dân cư theo kế hoạch, đặc biệt là di chuyển dân cư ra khỏi vùng nguy cơ thiên tai nguy hiểm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo kế hoạch. Thực hiện bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, xác định rõ phần diện tích do nhà nước quản lý, diện tích giao cho người dân quản lý gắn với việc sắp xếp lại các Công ty Lâm nghiệp (Bảo Yên, Văn Bàn); tập trung khoanh nuôi tái sinh rừng; tích cực đầu tư trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đẩy mạnh xây dựng chứng chỉ rừng bền vững cho các chủ rừng. Đẩy mạnh xã hội hóa, hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng trong năm 2021 để đến năm 2025 đủ tiêu chí khép tán che phủ rừng, đảm bảo hoàn thành tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 60%. Phát triển kinh tế rừng, cây dược liệu, xây dựng các cơ sở chế biến hướng đến xuất khẩu là những nội dung đột phá trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

8. Thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng, trọng tâm là cửa khẩu quốc tế Lào Cai, quản lý chặt chẽ xuất nhập khẩu hàng hóa qua lối mở, cửa khẩu phụ. Đề nghị Chính phủ hội đàm và có ý kiến ở cấp độ cao hơn về nội dung kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Bắc Sơn đến 22h trong thời gian diễn ra dịch bệnh; đề nghị phía Trung Quốc đưa Cửa khẩu quốc tế đường sắt Hà Khẩu vào Danh mục các cửa khẩu chỉ định được phép nhập khẩu nông sản, trái cây từ Việt Nam. Đề nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu quặng sắt cho các doanh nghiệp đủ điều kiện nhằm giải phóng hàng tồn kho của các nhà máy, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Lào Cai được nghiên cứu thí điểm xây dựng Khu hợp tác qua biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc). Hoàn thành quy hoạch tuyến đường sắt khổ 1,435 m.

9. Tiếp tục mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ưu tiên triển khai các hạng mục xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm cỡ quốc tế theo quy hoạch và quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch Bát Xát (trọng tâm là Ý Tý), Thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Bảo Yên để mở rộng không gian du lịch của tỉnh. Tập trung tổ chức thành công Festival tinh hoa Tây Bắc – Lào Cai - 2021. Tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch và các hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước, quốc tế phát triển du lịch. Trong năm 2021, ưu tiên xúc tiến tiến quảng bá tại thị trường du lịch nội địa, tập trung tại các thị trường, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Xây dựng một số khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh tỉnh Lào Cai (phân vùng tại các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng,...).

10. Thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn (tập trung các giải pháp tăng thu nội địa). Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và các khoản thu đóng góp theo quy định; đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan. Quản lý chặt chẽ các khoản thu. Kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện công. Tăng cường phân cấp trong lĩnh vực tài chính, ngân sách

Xây dựng dự toán NSNN năm 2022 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025) gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước theo quy định; rà soát, chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu về các cơ chế, chính sách để bảo vệ dự toán năm 2022 với Trung ương, đảm bảo huy động tối đa nguồn lực cho địa phương. Xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi NSĐP thực hiện trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.

11. Tăng cường quản lý đất đai, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích. Đẩy mạnh thực hiện Dự án đo đạc đất đai, lập bản đồ địa chính, thực hiện nhiệm vụ số hóa dữ liệu đất đai; Xử lý đảm bảo theo kế hoạch đối với các hộ có nhà trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất; Quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản và các nguồn tài nguyên trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết các điểm nóng về môi trường. Tăng cường công tác quản lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

12. Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp gắn với sắp xếp, sáp nhập, tinh giản bộ máy. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, triển khai kế hoạch xây dựng phòng học, phòng học bộ môn giai đoạn 2021-2025; xây dựng trường chuẩn quốc gia; hoàn thiện tiêu chí và cơ chế tài chính trường chất lượng cao; xây dựng trường quốc tế. Củng có vững chắc, phát huy hiệu quả phổ cập giáo dục. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; rà soát, đánh giá chương trình sách giáo khoa lớp 1, triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đánh giá hiệu quả hoạt động các trường phổ thông dân tộc nội trú; thành lập Trung tâm ngoại ngữ và khảo thí cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế; rà soát lại cơ sở vật chất trường lớp học, nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ; rà soát các điều kiện chuẩn bị thực hiện phổ cập Mần non 4 tuổi (theo tiêu chí phổ cập Mâm non 5 tuổi).

13. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, tập trung cho y tế tuyến huyện; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Thực hiện tốt các chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới CSSK toàn diện... Phát triển dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt đề án bảo hiểm y tế toàn dân.

14. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) "Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện kinh tế, văn hoá năm 2021 của đất nước, của tỉnh theo kế hoạch: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991–2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02; 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (05/3/1947 - 05/03/2021); mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2021); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2021); Ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6; chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/10/1991 - 01/10/2021); 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); Ngày truyền thống của Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021); chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức hoạt động hè cho học sinh, sinh viên và công tác chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022; Ngày hội Đại Đoàn kết các dân tộc; 91 năm Ngày thành lập: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021); kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021; kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 -22/12/2021); tiếp tục phát triển hệ thống báo chí phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, tăng tính tương tác; đổi mới công nghệ, kết hợp các loại hình truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở, nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội.

15. Chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch đột xuất khi được cấp có thẩm quyền giao, tránh chồng chéo; đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

16. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đảm bảo biên giới an toàn, ổn định, hữu nghị. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ kép: Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới gắn với phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trong Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam (Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, ổn định tình hình trật tự trị an trong khu vực biên giới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các văn kiện về biên giới, lãnh thổ và Biên bản các phiên họp của Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm trong các quý năm 2021

Ngoài 16 nhiệm vụ chung chỉ đạo xuyên suốt năm 2021 nêu trên, trong từng quý, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo những công việc, nhiệm vụ cụ thể sau:

(Kèm theo Phụ biểu danh mục các nhiệm vụ, công việc chủ yếu triển khai năm 2021)

Ngoài các nhiệm vụ, công việc cụ thể nêu tại Chương trình này, yêu cầu các Sở ban ngành, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được giao; đề xuất, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Trên cơ sở Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp chương trình hoạt động của Thường trực UBND tỉnh cho phù hợp, đồng thời dành thời gian để Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng các văn bản, các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình và chuẩn bị hồ sơ tài liệu trình UBND tỉnh thông qua theo Quy chế làm việc; chuẩn bị nội dung tổ chức các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng, hàng quí về tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ; chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2021.

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho sát thực, cụ thể hàng tháng phải thực hiện, nhằm chủ động triển khai và đảm bảo thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng, ban hành Chương trình công tác trước ngày 31/01/2021 và gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh./.

CTTĐT
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1