Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai được phê duyệt an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3
Lượt xem: 929

CTTĐT – Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3, tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Theo đó, Quyết định phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai, như sau:

Tên hệ thống thông tin là: Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai; Đơn vị chủ quản hệ thống thông tin: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 3.

Về phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế kỹ thuật và vận hành hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đã được thẩm định, phê duyệt cấp độ cho Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai theo các quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cho Hệ thống dữ liệu người dùng tỉnh Lào Cai theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chị tiết tại đây: Tải về


Hằng Nguyễn
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1