Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:38
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:29
2Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:56
3Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:138
4 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:260
5/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:280
603
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:187
7
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:152
8Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:175
9
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:193
10Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:217
11NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:255
12
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:238
13Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:256
14Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:258
15NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:261
16Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:278
17Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:274
18C02/3
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:287
19DSNGƯT
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:253
20Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Ngày kết thúc: 20/02/2020
Lượt xem:263
21Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:262
22Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:289
23Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:283
24 /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 08/08/2019
Lượt xem:263
25ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:259
26ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:256
27ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:266
28ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:270
29ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:263
30ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:272
31ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:272
32ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:256
33Pháp lệnh số: /2019/PL-UBTVQH14
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:243
34Số: TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:340
35Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:356
36Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:334
37Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:250
38Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/05/2018
Ngày kết thúc: 21/06/2018
Lượt xem:269
39ĐA
Ngày bắt đầu: 04/04/2018
Ngày kết thúc: 04/05/2018
Lượt xem:261
40810/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 15/11/2017
Ngày kết thúc: 25/11/2017
Lượt xem:273
41NQ
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:275
42
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:253
43794/STTTT-TTTBCXB
Ngày bắt đầu: 08/11/2017
Ngày kết thúc: 14/11/2017
Lượt xem:260
446
Ngày bắt đầu: 08/10/2017
Ngày kết thúc: 30/10/2017
Lượt xem:282
45551/VPUBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 12/07/2017
Ngày kết thúc: 12/08/2017
Lượt xem:268
46 /2017/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/06/2017
Ngày kết thúc: 30/06/2017
Lượt xem:251
47VBQPPL
Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Ngày kết thúc: 05/05/2017
Lượt xem:249
48VBQPPL
Ngày bắt đầu: 03/03/2017
Ngày kết thúc: 12/03/2017
Lượt xem:265
4901
Ngày bắt đầu: 16/02/2017
Ngày kết thúc: 01/03/2017
Lượt xem:257
50Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 14/02/2017
Ngày kết thúc: 24/02/2017
Lượt xem:269
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 147
  • Hôm nay: 2,325
  • Trong tuần: 88,220
  • Tất cả: 52,987,576