Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện huộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản QÐ 4262/QÐ - UBND
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 07/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thư viện huộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành
LOẠI VĂN BẢN