UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên
Lượt xem: 204
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1693/UBND-NLN ngày 28/4/2021 chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo, Vườn quốc gia Hoàng liên: Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Pa, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tổ chức, thành lập 02 Đội Kiểm tra, kiểm soát việc khai thác lâm sản trái phép (thành phần, gồm: Lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa, Công an thị xã Sa Pa, Đội xung kích bảo vệ rừng tại cơ sở và một số thành phần khác liên quan) để kiểm tra, truy quét, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng có thời hạn cho Vườn quốc gia Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và điều tra các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại Vườn quốc gia Hoàng liên; củng cố hồ sơ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND thị xã Sa Pa, Vườn quốc gia Hoàng Liên và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng vào rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên khai thác lâm sản trái pháp luật trong năm 2021. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

UBND thị xã Sa Pa: Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa tăng cường lực lượng có thời hạn cho Vườn quốc gia Hoàng Liên để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, trấn áp, ngăn chặn các đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Chủ trì chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên: (i) Thực hiện nghiêm trách nhiệm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên quốc gia; (ii) Rà soát, bổ sung vào Hương ước, Quy ước của các thôn, bản nội dung quy định về thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trách nhiệm của cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trách nhiệm của đội xung kích cơ sở đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng Vườn quốc gia Hoàng liên gần khu dân cư sinh sống.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng có hành vi tự ý vào Vườn quốc gia Hoàng Liên khai thác lâm sản trái pháp luật vào thời gian nông nhàn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp đối với người dân sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hiện bảo vệ rừng, phát triển rừng; giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài sản của quốc gia.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản số 306-CV/TU giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin Báo Dân Việt đăng tin về việc phá rừng pơ mu cổ thụ, “moi ruột” Vườn Quốc gia trên nóc nhà Đông Dương (Vườn Quốc gia Hoàng Liên), kịp thời xử lý sự việc; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 07/5/2021./.

CTTĐT
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 50
 • Hôm nay: 2,391
 • Trong tuần: 49,505
 • Tất cả: 49,963,380
Đăng nhập