Khởi sắc từ vùng lõi nghèo
Lượt xem: 890
CTTĐT - Để tích cực giảm nghèo ở vùng “lõi nghèo”; thời gian qua Lào Cai đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo và xây dựng nền tảng bền vững để tiến tới triển khai thuận lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đưa lao động Lào Cai đi làm việc tại Quảng Ninh

Hướng mạnh vào mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai, kết quả điều tra hộ nghèo, năm 2018 cho thấy toàn tỉnh có 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 40% trở lên, tương ứng với 11.453 hộ nghèo, chiếm 41,85% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (trong đó 99% hộ nghèo các xã thuộc đồng bào dân tộc thiểu số). Các xã trên được coi là “lõi nghèo”của tỉnh Lào Cai, bởi việc phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp với tỷ trọng chiếm 90%; cơ cấu kinh tế, nền sản xuất còn mang nặng tính tự túc, tự cấp, độc canh, tập quán canh tác còn lạc hậu; hệ thống cơ sở hạ tầng mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội... Bên cạnh đó, tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn tồn tại ở một số bộ phận nhân dân; nguy cơ gia tăng khoảng cách về phát triến kinh tế - xã hội của các xã này so với mặt bằng chung toàn tỉnh là rất lớn.

Để giúp đồng bào sống ở khu vực “lõi nghèo” có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua các giai đoạn; căn cứ vào thực tế địa phương, tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo ở vùng “lõi nghèo” bằng việc phê duyệt và triển khai Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có xét đến năm 2030. Sau khi ban hành Nghị quyết 20-NQ/TU, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm từ khâu lãnh đạo cho đến chỉ đạo triển khai và kiểm tra. Tỉnh xác định và quán triệt thống nhất việc triển khai Nghị quyết không phải trách nhiệm, nhiệm vụ của riêng một sở, ngành, địa phương nào, mà là sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trong 3 năm qua, thông qua các nguồn lực đầu tư cho vùng “lõi nghèo”, đã có 516 công trình hạ tầng thiết yếu với tổng kinh phí đầu tư hơn 935 tỷ đồng tại các xã nghèo được sửa chữa, xây dựng mới trong thời gian qua giúp các xã nghèo khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới, phục vụ đắc lực cho đời sống và sản xuất của người dân. Đến hết năm 2021, số thôn, bản có đường trục giao thông cứng hóa đạt 89%; tỷ lệ thôn, bản có điện lưới đạt 93%; 100% số xã xóa phòng học tạm, tranh tre, vách nứa; 77% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 72%; tỷ lệ các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 72% so với nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm; trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh đạt 100%... Do vậy, đã góp phần hoàn thiện hạ tầng tại các xã nghèo, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đặc biệt là chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã đảm bảo kịp thời; đã điều động, luân chuyển 38 cán bộ, công chức cấp huyện về đảm nhận các chức danh chủ chốt tại các xã nghèo, bước đầu cho thấy cán bộ chủ chốt được tăng cường cơ bản phát huy tốt năng lực trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã nội nói chung và công tác giảm nghèo nói riêng.

Bên cạnh đó, vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm luôn được quan tâm hàng đầu đối với các xã nghèo này. Thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch, hội nghị tư vấn việc làm, tuyên truyền pháp luật lao động lưu động tại các xã đã có 300 lượt doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển dụng và gửi nhu cầu tuyển dụng, trên 25,6 nghìn lượt người tham gia nghe tuyên truyền, phỏng vấn về chính sách việc làm, lao động, thông tin tuyển dụng lao động... Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Song vẫn có trên 1,1 nghìn lao động của các xã nghèo đi làm việc ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Riêng năm 2021, đã có 795 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh,... với mức lương từ 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: tín dụng đối với các xã nghèo được thực hiện là một chính sách hợp ý Đảng, lòng dân, đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của tỉnh để tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU, thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách từ tỉnh đến huyện, hết năm 2021, dư nợ đạt trên 69,7 tỷ đồng với 1.214 hộ vay vốn. Với nguồn vốn tín dụng này đã giúp các hộ vay phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh homestay; trồng cây ăn quả, trồng rừng…Qua đó, đã đem lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân và phát triển kinh tế gia đình ngày một tốt hơn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU cho thấy đã tạo lực đẩy quan trọng để các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% của tỉnh bứt phá vươn lên (thực hiện chia tách, sáp nhập địa giới hành chính, hiện nay toàn tỉnh còn 37 xã nghèo). Đồng chí Đinh Văn Thơ, Phó giám đốc Sở Lao động –TBXH tỉnh cho biết: kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã còn lại 13,77%, tương ứng 3.551 hộ nghèo, giảm bình quân 9,45%/năm = 4.846 hộ so năm 2019 (vượt mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TU, mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã <15%). Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; bình quân tỷ lệ hộ nghèo các xã là 62,82%.

Nông dân xã Bản Lầu (Mường Khương) vào mùa thu hoạch dứa

Vững tin bước tiếp

Kết quả sau 3 năm không chỉ được thể hiện qua những con số thống kê đơn thuần, mà thành quả quan trọng nhất của Nghị quyết 20-NQ/TU là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đặc biệt là sự thay đổi về nhận thức của người dân vùng “lõi nghèo” về vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai Nghị quyết. Thực tế cho thấy đích đến cốt lõi của Nghị quyết  này chính là hướng tới giảm nghèo bền vững, tạo sức bật cho các xã vùng “lõi nghèo” của tỉnh phát triển, rút ngắn khoảng cách vùng miền trong tỉnh và gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2022, Lào Cai chính thức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Do đó, tỉnh xác định trong giai đoạn 2021-2025 huy động tối đa các nguồn lực cho giảm nghèo, nhất là xã vùng “lõi nghèo”, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách triển khai đầy đủ các hợp phần Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, rõ nét về đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Cụ thể, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 9%/năm trở lên theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025; đến năm 2023, cứng hóa 100% các tuyến đường giao thông nông thôn từ xã đến các thôn bản; thực hiện, triển khai có hiệu quả 6 chính sách hỗ trợ nghèo đa chiều: việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin; phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong giảm nghèo, lấy ý kiến người dân làm gốc để thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo.

Để thực hiện được mục tiêu trên; Lào Cai tập trung thực hiện vào các nội dung: tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng… Đặc biệt, đẩy mạnh việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã nghèo; ưu tiên tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng vào 02 nhóm chính là “giao thông” và “điện lưới”, đảm bảo 100% thôn bản ở các xã nghèo được sử dụng điện lưới. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào cai về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triên kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo bền vừng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt làm thay đổi, chuyển biến trong tư duy, nhận thức và hành động. Khơi dậy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, cùng nguồn lực tập trung và trách nhiệm của mỗi cán bộ ở cơ sở, cùng với sự vào cuộc tích cực của người dân ở vùng “lõi nghèo” sẽ là cơ sở căn bản để cái nghèo, cái đói, sự thất học, tư tưởng ỷ lại trông chờ từng bước được đẩy lùi ở các xã nghèo./.

Hồng Minh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 407
 • Hôm nay: 237
 • Trong tuần: 318,489
 • Tất cả: 63,635,147
Đăng nhập