Xin ý kiến góp ý về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Bát Xát

Xin ý kiến góp ý về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Bát Xát

Hồ sơ gồm:

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

- Danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

- Bản đồ dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng  đất đến năm 2030 huyện Bát Xát

Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 27/01/2024
Lượt xem:12518
2Số:...
Ngày bắt đầu: 24/11/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:862
3Số:...
Ngày bắt đầu: 15/10/2023
Ngày kết thúc: 15/11/2023
Lượt xem:1260
408
Ngày bắt đầu: 05/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:898
509
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:18307
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:647
707
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:8831
806
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:1680
911
Ngày bắt đầu: 28/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:946
1010
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 20/07/2023
Lượt xem:893
1112
Ngày bắt đầu: 14/06/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Lượt xem:24766
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:950
139
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:8548
14DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:751
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:932
1603
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1178
1701
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:965
1807
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:1218
1902
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:897
20
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:735
21
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:728
22DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:946
23DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:1193
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:1058
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:968
2606
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:981
2706
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:783
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:966
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:935
30 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:1364
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:899
3204
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:1450
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:997
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:1050
35DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:1050
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:1012
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:1473
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:1088
39 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:1195
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:1289
4103
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:1388
42
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:1007
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:969
44
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:1039
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:1498
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:1269
47
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:1085
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:1201
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:1151
50NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:1322
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1