Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động  du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
Tập tin tải về:
2306-du-thao-to-trinh.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 27/01/2024
Lượt xem:12779
2Số:...
Ngày bắt đầu: 24/11/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:1029
3Số:...
Ngày bắt đầu: 15/10/2023
Ngày kết thúc: 15/11/2023
Lượt xem:1504
408
Ngày bắt đầu: 05/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:1038
509
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:18481
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:714
707
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:8899
806
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:1761
911
Ngày bắt đầu: 28/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:996
1010
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 20/07/2023
Lượt xem:948
1112
Ngày bắt đầu: 14/06/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Lượt xem:24830
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:998
139
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:8620
14DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:795
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:980
1603
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1228
1701
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:1032
1807
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:1312
1902
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:962
20
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:782
21
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:799
22DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:1012
23DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:1299
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:1142
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:1045
2606
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:1027
2706
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:840
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:1032
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:996
30 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:1452
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:941
3204
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:1538
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:1045
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:1114
35DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:1100
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:1069
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:1533
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:1128
39 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:1242
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:1364
4103
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:1493
42
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:1063
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:1024
44
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:1104
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:1572
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:1350
47
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:1165
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:1270
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:1215
50NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:1410
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1