Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tập tin tải về:
du-thao-luat-dat-dai.doc
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
19
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:105
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:111
2Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:153
303
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:308
401
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:189
507
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:198
602
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:236
7
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:346
8
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:201
9DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:208
10DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:258
11Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:309
12Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:243
1306
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:222
1406
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:252
15Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:256
16Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:211
17 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:342
18Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:482
1904
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:542
20Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:568
21Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:567
22DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:573
23Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:548
24Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:632
25Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:698
26 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:786
27/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:399
2803
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:291
29
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:209
30Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:273
31
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:311
32Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:325
33NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:384
34
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:297
35Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:350
36Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:417
37NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:378
38Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:393
39Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:363
40C02/3
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:402
41DSNGƯT
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:368
42Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Ngày kết thúc: 20/02/2020
Lượt xem:359
43Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:308
44Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:372
45Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:368
46 /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 08/08/2019
Lượt xem:340
47ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:345
48ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:372
49ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:379
50ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:431
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 66
  • Hôm nay: 1,073
  • Trong tuần: 52,929
  • Tất cả: 73,450,249