Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 27/01/2024
Lượt xem:12532
2Số:...
Ngày bắt đầu: 24/11/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:885
3Số:...
Ngày bắt đầu: 15/10/2023
Ngày kết thúc: 15/11/2023
Lượt xem:1280
408
Ngày bắt đầu: 05/10/2023
Ngày kết thúc: 05/11/2023
Lượt xem:905
509
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:18317
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:653
707
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:8834
806
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:1686
911
Ngày bắt đầu: 28/06/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:948
1010
Ngày bắt đầu: 23/06/2023
Ngày kết thúc: 20/07/2023
Lượt xem:895
1112
Ngày bắt đầu: 14/06/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Lượt xem:24774
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:954
139
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:8556
14DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:755
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:934
1603
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1180
1701
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:966
1807
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:1223
1902
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:899
20
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:741
21
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:732
22DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:950
23DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:1199
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:1068
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:972
2606
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:988
2706
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:785
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:971
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:937
30 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:1368
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:901
3204
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:1456
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:1000
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:1060
35DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:1053
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:1014
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:1482
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:1089
39 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:1202
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:1296
4103
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:1395
42
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:1011
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:969
44
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:1045
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:1506
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:1273
47
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:1090
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:1203
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:1155
50NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:1328
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1