Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực du lịch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 113
CTTĐT - Sở Du lịch vừa ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SDL ngày 14/5/2024 thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực du lịch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Chỉ tiêu 13.7 “Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội”.

Để “đạt” chỉ tiêu 13.7, đáp ứng 2/2 điều kiện sau:

(1) Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã trên ứng dụng Internet, mạng xã hội thông qua một trong các cách thức sau:

- Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện có xây dựng chuyên mục riêng về du lịch.

- Có xây dựng website riêng quảng bá du lịch của xã.

- Có xây dựng trang fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.

(2) Nội dung quảng bá thường xuyên cập nhật:

- Có thông tin chung về du lịch của xã, thông tin các điểm tham quan du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch, địa chỉ các cơ sở tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch. ‘

- Đăng tải ít nhất 01 bài viết (hoặc video clip) quảng bá du lịch/1 tháng.

Tài liệu chứng minh:

Cung cấp địa chỉ (đường link) trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện có chuyên trang du lịch hoặc website riêng quảng bá du lịch của xã hoặc fanpage du lịch của xã trên mạng xã hội.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao

Chỉ tiêu số 6.5 “Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội”.

Để “đạt” chỉ tiêu 6.5, đáp ứng 3/3 điều kiện sau:

(1) Có triển khai quảng bá điểm du lịch của huyện trên ứng dụng Internet, mạng xã hội thông qua một trong các cách thức sau:

- Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện có xây dựng chuyên mục riêng về du lịch.

- Có xây dựng website riêng quảng bá du lịch của huyện.

- Có xây dựng trang fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội.

(2) Nội dung quảng bá thường xuyên cập nhật:

- Có thông tin chung về du lịch của huyện, thông tin các điểm tham quan du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch, địa chỉ các cơ sở tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Đăng tải ít nhất 02 bài viết (hoặc video clip) quảng bá du lịch/1 tháng.

(3) Chuyên mục du lịch/website du lịch của huyện có kết nối với website Cổng thông tin du lịch Lào Cai (dulichlaocai.vn).

anh tin bai

Để đạt chỉ tiêu 6.5 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao cần đáp ứng điều kiện "Chuyên mục du lịch/website du lịch của huyện có kết nối với Cổng thông tin du lịch Lào Cai".

Tài liệu chứng minh:

- Cung cấp địa chỉ (đường link) chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội.

- Cung cấp địa chỉ (đường link) website Cổng thông tin du lịch Lào Cai (dulichlaocai.vn) có thể thiện có kết nối với chuyên mục du lịch trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1