Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh
In trang
CTTĐT – Cổng TTĐT tỉnh trân trọng công bố công khai số liệu và thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 để các tổ chức, cá nhân quan tâm theo dõi. 
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 82
 • Hôm nay: 2337
 • Trong tuần: 150,856
 • Tất cả: 44,325,020
Đăng nhập