Ưu đãi đầu tư các dự án trước đây thuộc khu kinh tế cửa khẩu nay nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai
In trang
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản số 4725/UBND-TNMT ngày 5/10/2018 về việc ưu đãi đầu tư các dự án trước đây thuộc khu kinh tế cửa khẩu nay nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1873/SKH-TĐ ngày 12/9/2018 v/v rà soát ưu đãi đầu tư các dự án trước đây thuộc khu kinh tế cửa khẩu nhưng nay nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai (bao gồm: Các thôn xã Đồng Tuyển, trừ các thôn Làng Đen, Kim Thành, Lục Cẩu; các thôn của xã Vạn Hoà trừ các thôn Hồng Sơn, Sơn Mãn 1, Sơn Mãn 2; phường Cốc Lếu, phường Kim Tân thuộc thành phố Lào Cai). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 15/11/2016; đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định ưu đãi đầu tư hoặc đã được Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định miễn giảm tiền thuê đất: Nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án. Hết thời gian miễn, giảm Nhà đầu tư phải nộp tiền thuê đất theo quy định và giá đất thu tiền thuê đất thực hiện theo quy định.

2. Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư và Nhà đầu tư đã làm thủ tục đề nghị ưu đãi tiền thuê đất trước ngày 15/11/2016 nhưng chưa được giải quyết: Giao Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ ưu đãi đầu tư và có văn bản thông báo, hướng dẫn cho nhà đầu tư.

3. Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư nhưng Nhà đầu tư chưa làm thủ tục đề nghị ưu đãi đầu tư: Cục Thuế tỉnh xem xét giải quyết ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất và thu tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

4. Giao Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư trước đây nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai nhưng nay không nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; trường hợp có vướng mắc thì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban quản lý Khu kinh tế để thống nhất phương án giải quyết.

CTTĐT 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 292
 • Hôm nay: 27034
 • Trong tuần: 235,540
 • Tất cả: 41,774,590
Đăng nhập