Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
In trang
CTTĐT - Sáng ngày 04/4, đồng chí Nguyễn Thanh Dương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh tỉnh nghiệp quí I/2018.

Dự họp có các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chủ đạo cuộc họp.

Cuộc họp đã được nghe Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước năm 2017 và ước 3 tháng đầu năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và triển khai Chương trình 161-Ctr/TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy. Theo đó, đến ngày 31/03/2018, tổng số doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm 06 doanh nghiệp. Trong đó, 03 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai. Tính đến hết năm 2017, vốn chủ sở hữu bình quân của 03 doanh nghiệp này là 123.344 tỷ đồng; 03 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần In Báo Lào Cai, tính đến hết năm 2017, vốn chủ sở hữu bình quân của 03 doanh nghiệp này là 220,345 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến ngày 31/12/2017, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 409 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch giao. Tổng lợi nhuận thực hiện đạt 21,820 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch giao. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước là 46,661 tỷ đồng, đạt trên 98% so với kế hoạch. 
Tính trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 91 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn đạt 2,763 tỷ đồng; công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đạt 1,034 tỷ đồng; công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai đạt 27,560 tỷ đồng; công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai đạt 32,967 tỷ đồng; công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai đạt 24 tỷ đồng; công ty cổ phần In Báo Lào Cai đạt 2,7 tỷ đồng.

Trong năm 2017, các doanh nghiệp bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh hầu hết đều tăng so với năm 2016, trong đó có công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, vốn chủ sở hữu bình quân năm 2017 tăng 4% so với năm 2016; có 5/6 doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ đến hạn, 01 doanh nghiệp thiếu khả năng thanh toán nợ đến hạn là công ty cổ phần In Báo Lào Cai. Chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017 đối với từng doanh nghiệp nhà nước, cụ thể: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn có thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm 2016); công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên có thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai có thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/tháng (tăng 8% so với năm 2016); công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai có thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm 2016); công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai có thu nhập bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 14% so với năm 2016); công ty cổ phần In Báo Lào Cai có thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 13% so với năm 2016).

 

Ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, thành viên Ban chỉ đạo tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển hoạt động của các doanh nghiệp như: Do ảnh hưởng yếu tố thời tiết mưa nhiều dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào; khó khăn trong việc vay vốn, tỷ lệ giải ngân thấp; mức hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư thấp; khó khăn trong triển khai giá thu phí môi trường… đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; được sử dụng nguồn tài nguyên để tái tạo lại rừng; hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ, đưa ra các giải pháp sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành chức năng của tỉnh cần tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, về vốn kinh doanh, phí môi trường; việc làm, tạo lợi nhuận cho người dân, doanh nghiệp. Giao Sở Tài chính ra soát các doanh nghiệp quyết toán chậm thực hiện xử phạt theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nhà nước cần xây dựng chiến lược, kế hoạch cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường, nâng cao năng lực canh tranh, tăng cường khai thác tài nguyên; xây dựng phương án phát triển doanh nghiệp gửi các thành viên Ban chỉ đạo, giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Lệ Hằng


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 114
 • Hôm nay: 25750
 • Trong tuần: 244,355
 • Tất cả: 41,595,148
Đăng nhập