Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm năm 2016 - tỉnh Lào Cai
In trang
Xem chi tiết tại đây 1604111550083020QD-UBND(4-2016)danhmuccacDAtrongdiem2016.doc 1604111552213393QD-UBND(4-2016)danhmuccacDAtrongdiem20162.xls

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • LÀO CAI HAI NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • PS KET QUA XAY DUNG NTM NHUNG THANG DAU NAM 2018
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 194
 • Hôm nay: 20189
 • Trong tuần: 258,128
 • Tất cả: 40,935,190
Đăng nhập