Năm 2024: Lào Cai chuyển đổi cơ cấu cây trồng gần 340 ha đất trồng lúa
Lượt xem: 257
CTTĐT - Theo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn tỉnh năm 2024 vừa ban hành, Lào Cai dự kiến sẽ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 338,9 ha đất lúa nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất đối với diện tích đất lúa kém hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực.

Trong tổng số diện tích đất lúa dự kiến chuyển đổi năm 2024 có 147,4 ha chuyển sang trồng cây hàng năm; 17,1 ha trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; 174,4 ha trồng cây lâu năm (diện tích cây lâu năm x 2 lần = diện tích gieo trồng).

Năm 2024 có 05 huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa gồm các huyện: Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bắc Hà. Trong đó huyện Bảo Thắng thực hiện chuyển đổi diện tích lúa lớn nhất 251,3 ha, chiếm 74,2% (chuyển 88,9 ha sang trồng cây hàng năm và 162,4 ha sang trồng cây lâu năm). Chuyển sang trồng cây hàng năm có huyện Bát Xát (37,5 ha) và huyện Bảo Yên (3,8 ha).

anh tin bai

Năm 2024 chuyển đổi cây cơ cấu cây trồng trên gần 340 ha đất trồng lúa kém hiệu quả (ảnh minh họa).

Huyện Bắc Hà thực hiện chuyển đổi 10 ha đất lúa sang trồng cây hàng năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Duy nhất có huyện Văn Bàn thực hiện chuyển đổi 36,3 ha đất lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trồng trọt; điều 13 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; phù hợp với chiến lược phát triển trồng trọt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng vùng hàng hoá tập trung, sản xuất có hợp đồng, sản xuất được chứng nhận chất lượng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh năm 2024. UBND cấp huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của huyện năm 2024; kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc phạm vi quản lý./.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1