Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024
Lượt xem: 457
CTTĐT - Thủ tướng đề nghị các đơn vị xây dựng bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để trình cấp có thẩm quyền, áp dụng từ giữa năm 2024.

Thủ tướng vừa ký Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Việc này được tiến hành sau khi có kết luận của Bộ Chính trị về các nội dung của chế độ tiền lương mới; tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khait hực hiện chế độ tiền lương mới.

Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế của hệ thống chính trị thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã trong quý I năm 2024.

Thủ tướng đề nghị Ban Công tác đại biểu xây dựng và trình Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và huyện, các chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Công việc này cũng được tiến hành sau khi có kết luận của Bộ Chính trị. Hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Bộ cũng chịu trách nhiệm xây dựng tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về những nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội; hoàn thành trong tháng 1 năm 2024.

Bộ Quốc phòng, Công an được giao xây dựng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong lực lượng vũ trang; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị trong tháng 1. Hai Bộ xây dựng ba bảng lương với lực lượng vũ trang, gồm một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan và hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng; các văn bản điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Hiện nay, lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tính bằng lương cơ sở (1,8 triệu đồng) nhân hệ số lương. Hệ số lương được tính theo ngạch bậc của từng nhóm công chức. Từ ngày 1/7, công chức loại A (ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) có mức lương cao nhất 14,4 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,8 triệu đồng/tháng.

Công chức loại B (ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương), mức lương cao nhất 7,3 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,3 triệu đồng. Công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương), mức lương cao nhất 6,5 triệu đồng/tháng; thấp nhất 2,4 triệu đồng.

Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay.

Chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: Văn bản

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1