Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 23 để chuẩn bị tốt Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XVI
Lượt xem: 267
CTTĐT - Sáng ngày 30/5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 23 để chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. 

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; dự họp có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 5/2023, Thường trực HĐND tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hoạt động năm 2023, nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các Ban, các Tổ đại biểu thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện. Thường trực HĐND các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát (trong đó: Ban Pháp Chế HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc; Ban Kinh tế - Ngân sách 01 cuộc khảo sát; Ban Văn hóa - Xã hội 01 cuộc; Ban Dân tộc 01 cuộc, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 05 cuộc)... Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; kiến nghị sau giám sát... Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân theo lịch; tiếp nhận, xử lý đơn thư; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân đúng quy định.

anh tin bai

Để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh. Phiên họp đã thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 gồm: 23 báo cáo của HĐND, UBND và các ngành (Trong đó có 11 báo cáo của HĐND, 09 báo cáo của UBND tỉnh, 03 báo cáo của các ngành Viện KSND, Tòa Án ND, Cục THADS). Đồng thời, Kỳ họp xem xét thông qua 25 tờ trình (trong đó 05 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 20 tờ trình của UBND tỉnh). Dự kiến Kỳ họp được tổ chức trong 02 ngày (từ ngày 05- 06/7/202), sẽ thông qua 28 Nghị quyết.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ họp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu kỳ họp theo kế hoạch đề ra; triệu tập Kỳ họp; tổ chức khảo sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình xử lý công việc nội bộ của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, thông suốt và hiệu quả. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, họp Ban thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cấp huyện tổ chức họp thảo luận tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, tổng hợp kết quả thảo luận gửi kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, cập nhật tài liệu trên hệ thống phần mềm gửi các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận; xây dựng ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023...

H.L
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 158
 • Hôm nay: 20,237
 • Trong tuần: 20,237
 • Tất cả: 76,044,592