10 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI
Lượt xem: 1858

CTTĐT - Sáng 10/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh.

anh tin bai

Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. (Ảnh trên)

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và  các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

anh tin bai

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường nêu rõ: Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI là kỳ họp đầu tiên trong năm 2023 và là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh lần thứ sáu trong nhiệm kỳ 2021-2026, được HĐND tỉnh tổ chức theo Luật định, nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách của tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu khai mạc kỳ họp

Để các nội dung được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Đồng thời, đề nghị các cơ quan HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết với chất lượng cao nhất để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình số 13/Tr-UBND của UBND tỉnh

anh tin bai

Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình số 17/Tr-UBND của UBND tỉnh

Sau khi đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc, Kỳ họp tiến hành thông qua nội dung các tờ trình do UBND tỉnh trình, gồm: Tờ trình số 14/TTr-UBND về việc bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành; Tờ trình số 16/TTr-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho một số cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh năm 2023; Tờ trình số 18/TTr-UBND về thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã giao cho các công trình, dự án năm 2022; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Tờ trình số 19/TTr-UBND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình số 23/TTr-UBND bổ sung nội dung tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Tờ trình số 13/TTr-UBND đề nghị phê duyệt Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 15/TTr-UBND về bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tờ trình số 17/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về về các tờ trình dự thảo nghị quyết trên.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình nêu trên.

anh tin bai

Các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại kỳ họp

Tiếp đó, đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận về nội dung các tờ trình của UBND tỉnh. Các đại biểu đã đề cập tới các nội dung liên quan đến một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai vốn đầu tư công, nổi bật là việc phát sinh các thủ tục, nguồn vốn phục vụ hạ tầng phòng cháy, chữa cháy.

anh tin bai

Đại biểu Đỗ Trường Sơn (ảnh trên), Tổ đại biểu thành phố Lào Cai nêu, có một số dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư trước đây không bắt buộc thực hiện thủ tục về phòng cháy, chữa cháy nhưng đến nay dù không có trong dự toán nhưng phát sinh chi phí lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan đến Tờ trình số 17 đối với chủ trương hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai; về những điều chỉnh trong thu, chi ngân sách Nhà nước.

Các ý kiến của các đại biểu đã được Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường trả lời và làm rõ thêm về nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, cụ thể: Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục để hoàn trả học phí chênh lệch tăng thêm giữa các mức thu học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công tập, học viên giáo dục thường xuyên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Nguồn kinh phí thực hiện được cấp từ sự nghiệp giáo dục ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua 10 Nghị quyết.

anh tin bai

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần quán triệt bám sát các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 40/NQ-HDNĐ ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới tư duy, có cách tiếp cận mới, phương pháp và giải pháp mới, tích cực, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; vừa tập trung khắc phục, hóa giải thành công những khó khăn, thách thức và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, nhất là giải quyết quyết những khâu, những mặt còn trì trệ, vừa triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính trung hạn và dài hạn bằng các giải pháp đồng bộ, hệ thống căn cơ. Tăng cường hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kịp thời cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

10 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ học thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI

1. Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Lào Cai ban hành.

2. Nghị quyết về thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã giao cho các công trình, dự án năm 2022.

3. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai.

5. Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai.

6. Nghị quyết phê duyệt Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

8. Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

9. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho một số cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023; bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh năm 2023.

10. Cũng tại kỳ họp đã thông qua 01 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.

Lệ Hằng – Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1