Năm 2024: Lào Cai phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp
Lượt xem: 819
CTTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ngày 15/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND với mục tiêu phấn đấu thành lập mới khoảng 800 doanh nghiệp/năm 2024, trên 50% doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả/tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 50% GRDP của tỉnh

Theo Kế hoạch, mục tiêu năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện hỗ trợ đào tạo khoảng 400 đội ngũ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo mới, bồi dưỡng nghề cho 12.000 người; cung ứng khoảng 6.000 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tư vấn, kết nối giải quyết việc làm cho 14.495 lao động, trong đó 9.100 lao động là người dân tộc thiểu số, 6.523 lao động là nữ, vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 3.200 lao động.

Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 50% GRDP của tỉnh; đóng góp 50% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 40 - 50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn.

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%. Có trên 40% doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể, 40% doanh nghiệp là hội viên chính thức của các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trên 9% doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) thuộc nhóm 10 tỉnh đứng đầu cả nước.

05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Để đạt các mục tiêu đề ra, 05 nhiệm vụ, giải pháp sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2024:

(1) Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển doanh nghiệp

Phát động mạnh mẽ các chương trình khởi nghiệp, đưa tinh thần khởi nghiệp đến với mọi người dân. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật, cơ chế chính sách; về chuyển đổi số; các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết… Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển doanh nghiệp.

Đổi mới về nội dung các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về doanh nghiệp - doanh nhân trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị theo hướng cập nhật, phản ánh thông tin đa dạng, chính xác, kịp thời về các hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp.

(2) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn, chủ chuỗi cung ứng đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh

Nâng cao các chỉ số đo lường về môi trường đầu tư như PCI, PAPI; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ chỉ số DDCI. Đề xuất với VCCI thành lập Văn phòng đại diện cho khu vực Tây Bắc tại Lào Cai; nghiên cứu thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao hiệu quả buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hoá quy trình, thủ tục hành chính theo hướng chủ động phục vụ doanh nghiệp, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư về thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, thuê đất, đảm bảo an ninh trật tự và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính liên quan đến doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, quản lý hải quan, quản lý thị trường. Thực hiện công khai, minh bạch quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư và người dân biết, vừa là để quảng bá, giới thiệu quy hoạch thu hút đầu tư vào tỉnh. Rà soát, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021 - 2025; chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 và những năm tiếp; Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài; trong đó tập trung tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các địa phương của các nước đã và đang thiết lập quan hệ như Hàn Quốc, Belarus, Cộng hoà Pháp; kết nối, xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác của tỉnh với 2 - 3 đối tác nước ngoài trong giai đoạn 2022 - 2030.

Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điện, nước, đô thị, xử lý chất thải, công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm: Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sa Pa theo hình thức BOT; Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát; Tỉnh lộ 151 đoạn từ ngã ba Xuân Giao đến đường Quý Xa - Tằng Loỏng; dự án Cảng hàng không Sa Pa. Đẩy mạnh xây dựng trung tâm logistics, hạ tầng công lạnh, đảm bảo lưu trữ và luân chuyển cho mặt hàng nông, thủy sản. Xây dựng danh mục ngành, chế biến chế tạo ưu tiên phát triển tại Lào Cai. Quy hoạch 01 khu công nghiệp đảm bảo các yêu cầu về cơ sở hạ tầng hiện đại nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ưu tiên.

(3) Đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả có trách nhiệm xã hội

Đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các điều kiện gia nhập thị trường; dịch vụ hỗ trợ tư vấn chính sách thuế và chế độ kế toán cho doanh nghiệp; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

anh tin bai

Hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động (Ảnh minh họa).

Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước vào làm việc tại tỉnh. Tổ chức 01 ngày hội việc làm cấp tỉnh; 60 - 70 phiên giao dịch việc làm lưu động kết nối tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp và kết nối việc làm cho người dân. Xây dựng website việc làm.

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ, năng lực công tác, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan, quản lý thị trường.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, có sáng kiến mới, cách làm hay trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; đồng thời phản ánh những doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong kinh doanh và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

(5) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tích cực, chủ động cập nhật, nâng cao kiến thức, năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và quản lý tài chính; học tập kinh nghiệm về quản lý, tiếp cận và học tập các mô hình, kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh tiên tiến. Áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giao dịch; đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn. Tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động để đảm bảo việc phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sáng tạo và linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh mới để duy trì hoạt động, ổn định việc làm cho người lao động; nhanh nhạy tận dụng các cơ hội thị trường để phát triển. Các doanh nghiệp lớn cần củng cố nội lực, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò đầu tàu; xây dựng chiến lược, tầm nhìn lớn với mục tiêu thiết lập vị thế mới trên thị trường trong và ngoài nước. Tăng cường sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước với phương châm cùng lớn mạnh, cùng phát triển./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1