Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tết trồng cây năm 2024 và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
Lượt xem: 205
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tại văn bản số 754/UBND-NLN ngày 20/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án trồng cây xanh phân tán trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, liên thôn và các khu di tích có tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025; Văn bản số 6027/UBND-NLN ngày 23/11/2023, Văn bản số 275/UBND-NLN ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg, nghiêm túc triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Tỉnh, Bộ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

anh tin bai

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của của Tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được giao đảm bảo việc tổ chức, triển khai, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thực chất, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, mang lại hiệu quả cao cả về kinh tế, xã hội, môi trường./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1