Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số PEPI
Lượt xem: 135
CTTĐT - Căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) năm 2022, đồng thời góp phần duy trì, đảm bảo chất lượng môi trường sống trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 567/UBND-TNMT ngày 31/01/2024 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số PEPI.

Bộ chỉ số PEPI được triển khai từ năm 2020 và thực hiện trên cơ sở Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố; Lào Cai đứng ở vị trí thứ 17 với 61,02 điểm, xếp loại Khá/năm 2022 và ở vị trí thứ 35 với 63,94 điểm, đạt mức Khá/năm 2021.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường theo ngành, đơn vị, địa phương quản lý. Tập trung rà soát các chỉ số trong bộ chỉ số, đề xuất các giải pháp cải thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng (cấp nước sạch, xử lý chất thải, xử lý các khu vực bị ô nhiễm, bảo vệ, trồng mới rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo....) gắn với các chỉ số thành phần theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức báo cáo định kỳ kết quả thực hiện năm triển khai về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01 hàng năm (của năm kế tiếp).

anh tin bai

Bảo vệ, trồng mới rừng là một trong những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng môi trường.

Đồng thời tăng cường các hoạt động quản lý môi trường tổng thể và quản lý chất lượng môi trường theo ngành lĩnh vực chuyên quản (lưu ý các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, Khu công nghiệp Tằng Loỏng; các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày trở lên); chủ động triển khai các hoạt động quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; chủ động xử lý kịp thời các vụ việc phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung rà soát, cân đối nguồn kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp môi trường theo đúng các quy định của Trung ương và tỉnh Lào Cai. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện Bộ chỉ số PEPI hàng năm từ các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đánh giá.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ công chức, viên chức bằng nhiều hành động thiết thực (tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải; sử dụng năng lượng tái tạo...)./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1