Tăng cường thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 302
CTTĐT - Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2024; UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 3295/UBND-NLN ngày 20/6/2024 giao các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp phòng ngừa, ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết, thiên tai trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thôn, xã; phát huy vai trò của Ban Tuyên vận xã, Tổ tuyên vận thôn để tuyên truyền đến người dân.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”; trong đó chú trọng công tác tập huấn; nâng cao năng lực, xây dựng lực lượng xung kích, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai,… Rà soát, kiểm tra các vị trí thiên tai nguy hiểm: lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,… để di chuyển dân cư kịp thời.

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ với phòng ngừa thiên tai; các công trình giao thông; các công trình phòng chống lũ quét, sạt lở đất,…; các cơ sở hạ tầng quan trọng, trọng điểm, xung yếu. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng, nhất là khu dân cư tập trung; khắc phục tình trạng xây dựng nhà ở, công trình tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lấn chiếm lòng sông, suối, bạt sườn dốc để xây dựng công trình, nhà ở làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, sử dụng hiệu quả Quỹ PCTT và huy động nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động PCTT; cứu hộ, cứu nạn (CHCN). Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kinh phí để thực hiện những nội dung chính của kế hoạch chiến lược như: ưu tiên nguồn lực nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; xử lý dứt điểm các công trình trọng điểm, xung yếu; bảo đảm an toàn hồ, đập PCTT; di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm; xử lý sạt lở bờ sông, suối; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ đạo điều hành PCTT, CHCN đảm bảo huy động kinh phí kịp thời đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả.

Kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực hoạt động lực lượng PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền, tâp huấn, huấn luyện, diễn tập; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị kiểm tra an toàn hồ đập; xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng đảm bảo an toàn sự cố, thiên tai,… Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, phương án đã phê duyệt; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTT. Huy động mọi nguồn lực để ứng phó sự cố, thiên tai; CHCN.

Triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo Phương án, Kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc huy động lực lượng, trang thiết bị phục vụ các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Tăng cường kiểm tra công tác PCTT và TKCN đối với cấp xã; cung cấp, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để cấp xã nắm vững và chủ động thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ gia đình chủ động sửa chữa, gia cố nhà ở để tăng khả năng chống chịu với thiên tai; tuyên truyên vận động Nhân dân chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”; chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đẩy mạnh công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2024 và truy thu các năm từ 2016 - 2023 để tăng nguồn tài chính đầu tư cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Thành lập đoàn kiểm tra công tác thu quỹ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Sắp xếp, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động trực ban PCTT 24/24h cho cơ quan thường trực PCTT đảm bảo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 22/2/2024 của UBND tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo, theo dõi, trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra, đôn đốc. Đề xuất kịp thời với UBND tỉnh các biện pháp phòng chống thiên tai, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra./.

CTTĐT
 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1