Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 21 năm 2024
Lượt xem: 519

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 21 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 21

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về kinh tế

Nông, lâm nghiệp: Các địa phương trong tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa Xuân. Tổng diện tích đạt 9.835,4ha bằng 100,4% dự kiến và 99,7% CK (9.871 ha). Toàn tỉnh đã gieo mạ 502 tấn lúa mùa, hiện đã cấy được 7.340 ha, đạt 52,5% KH và tương đương CK. Diện tích gieo trồng ngô khoảng 10.330 ha ngô Xuân. Tổng diện tích ngô xuân gieo trồng đạt 10.330 ha đạt 101,3% so KH và 96,3% CK, đã thu hoạch 42 ha. Tổng diện tích gieo trồng Ngô vụ mùa đạt 12.148 ha, đạt 60% KH và bằng 92,9% CK. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.437 tấn, lũy kế đạt 30.888 tấn, đạt 41,74% KH. Sản lượng thủy sản các loại trong tuần đạt 238 tấn, lũy kế 5.155 tấn, đạt 40,59% KH. Trong tuần không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần trồng 16,6 ha rừng, lũy kế đạt 1.193,4 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).

Xây dựng Nông thôn mới: Trong tuần làm đường giao thông nông thôn được 17,87 km, lũy kế làm được 256,23 km. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai các mô hình giảm nghèo, nhà sạch vườn đẹp, làm đẹp đường thôn, ngõ xóm được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai.   

Công tác phòng chống thiên tai và TKCN: Từ đêm ngày 15/5 đến sáng ngày 16/5/2024 một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc, kèm theo mưa lớn. Mưa kèm theo dông lốc đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp. Ước tổng giá trị thiệt hại: gần 3 tỷ đồng .

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động công nghiệp khai thác, chế biến chế tạo, và công nghiệp điện nước ổn định, không thay đổi so với tuần trước. Nhà máy gang thép Lào Cai vẫn tiếp tục dừng hoạt động. Qua theo dõi các các dự án sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc: công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý về đất đai đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có những đơn vị phải tạm dừng sản xuất hoặc chưa đảm bảo tiến độ triển khai dự án và việc chấp hành quy trình, quy phạm trong khai thác mỏ lộ thiên theo thiết kế được phê duyệt.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 760 tỷ đồng, lũy kế đạt 16.383,7 tỷ đồng, bằng 31,4% KH, bằng 105,3% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 24/5/2024, giá trị giải ngân thực tế đạt 1.790/6.007 tỷ đồng, bằng 30% KH (tăng 28 tỷ so với tuần trước), bằng 31% KH thực tế giao .

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 700 tỷ đồng, lũy kế đạt 16.891 đồng, bằng 43,3% KH, bằng 113,5% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu tăng so với tuần trước. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 375 xe/ngày (giảm 5,03% so với tuần trước), trong đó: xe xuất khẩu 185 xe/ngày (giảm 27% với tuần trước; nhập khẩu 190 xe/ngày (giảm 8% so với tuần trước). Lượng xe chở hàng xuất khẩu bằng 97,59% lượng xe chở hàng nhập khẩu. Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các mặt hàng truyền thống: sầu riêng, thanh long, dưa hấu, chuối, sắn, cà phê, bánh kẹo, gỗ các loại...; nhập khẩu phân bón, rau củ quả, bánh kẹo, hoá chất, thiết bị cơ khí.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu trong tuần đạt 114,6 triệu USD, lũy kế đạt 1131,8 triệu USD, đạt 25,2% so với KH, tăng 63,4% so với CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần ước đạt: 108.259 lượt, giảm 13% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 93.247 lượt, khách quốc tế: 15.012 lượt (khách đi trong ngày là 31.536 lượt, khách lưu trú qua đêm là 76.723 lượt). Tính lũy kế năm đạt 3.687.934 lượt, trong đó: khách du lịch nội địa: 3.296.179 lượt, khách quốc tế: 391.755 lượt (khách đi trong ngày là 1.222.906 lượt, khách lưu trú qua đêm là 3.296.179 lượt), tăng 3% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (3.382.535 lượt khách), đạt 43,39 % so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 374 tỷ đồng, giảm 2% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 73 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 12.094 tỷ đồng, tăng 14% so với lũy kế cùng kỳ năm 2023 (10.595 tỷ đồng), đạt 44% so với kế hoạch năm 2024.

Tài chính, tín dụng: Thu ngân sách lũy kế đạt 3.410 tỷ đồng (tăng 307 tỷ so với tuần trước), bằng 37,2% dự toán Trung ương giao, bằng 26,6% dự toán tỉnh giao, bằng 133,3% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần đạt 15 tỷ đồng, lũy kế đạt 10.060 tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán Trung ương giao, bằng 53,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 75,7% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần đạt 85 tỷ đồng, lũy kế 9.767 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán Trung ương giao, bằng 52,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 118,5% CK.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn đến ngày 24/5/2024:47.339tỷ đồng, tăng 1.189tỷ đồng (+2.58%) so với 31/12/2023. Chiếm 71% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ đến ngày 24/5/2024: 57.091tỷ đồng, tăng 1.491tỷ đồng(+2,68%)so với 31/12/2023. Nợ xấu của các NHTM: 573tỷ đồng, chiếm 1,09% trên tổng dư nợ.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 10 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký đạt 72 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 261 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc, giảm 2,7% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 1.898 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 505 doanh nghiệp, tăng 37,2% so CK; giải thể 37 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với CK; hoạt động trở lại 163 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với CK.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.600 doanh nghiệp (tăng 9,3% so với CK) với tổng vốn đăng ký 98.428 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 922 đơn vị trực thuộc (tăng 5,6% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.990 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2024-2025 và đến 2030.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường… trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tổ chức 01 giải thể thao cấp tỉnh: Giải Bóng chuyền hơi Trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2024.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 94 tin bài viết về Lào Cai, lũy kế 1.882 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lào Cai lần thứ IV, năm 2024; Lào Cai triển khai thí điểm “Thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử”; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hầu tòa; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị mức án đến 6 năm tù; Lào Cai thành lập đoàn giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia; Hải quan cửa khẩu Lào Cai sẵn sàng làm thủ tục xuất khẩu vải thiều;... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Lào Cai tăng cường quảng bá du lịch ra nước ngoài; Bắc Hà đẩy mạnh phát triển du lịch Homestay; Lên cao nguyên trắng Bắc Hà, cùng đồng bào dân tộc thu hoạch mận Tả Van; Du lịch trải nghiệm Bắc Hà giữa mùa quả ngọt; Hẹn hò cùng mây trời Y Tý; ...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Trong tuần có 08 lao động xuất cảnh, Lũy kế 87 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.

Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, tiếp nhận 02 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 01 vụ/01 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Về trật tự xã hội: Xảy ra 03 vụ , giảm 04 vụ so với tuần trước, hiện đang xác minh.

Về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 20 vụ, giảm 10 vụ so với tuần trước, hiện đang xác minh.

Về ma túy: Phát hiện 07 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (TP Lào Cai 04; Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn mỗi nơi 01 vụ), giảm 01 vụ so với tuần trước. Cơ quan chức năng đã thu giữ 3,379 gam Heroin; 0,711 gam hồng phiến; 36,997 gam ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác, hiện đã khởi tố 01 vụ/01 bị can, đang tạm giữ 09 đối tượng để điều tra.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người bị thương. Lũy kế đến ngày 24/5/2024, toàn tỉnh xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết, 71 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2023, số vụ tăng 28 vụ=45%, số người chết tăng 15 người=68%, số người bị thương giảm 09 người = -11%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 21

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo:

Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV;

(2) Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về văn hóa, con người;

(3) Họp đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc tại Pháp;

(4) Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI;

(5) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 65.

2. Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như:

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ như: (1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Tham dự hội nghị, cuộc họp do Trung ương tổ chức;

(3) Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 33-NQ/TW và sơ kết 3 năm Nghị quyết 09-NQ/TU về văn hóa, con người; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 65;

(4) Tiếp xã giao Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam;

(5) Thường trực UBND tỉnh tổ chức làm việc: Tiếp công dân tháng 5 năm 2024; Họp trực tuyến về (1) giải ngân vốn đầu tư công; (2) sự nghiệp các chương trình MTQG; (3) mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục; (4) xoá nhà tạm, dột nát; Hội nghị triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI;

(6) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

3. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện tham dự Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Tổ chức giám sát chuyên đề “Tình hình tổ chức, bộ máy và thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai” tại các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên; Sở Công Thương và Thanh tra thành phố Lào Cai. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 22

1. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV;

(2) Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu và phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2024;

(3) Phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh;

(4) Kỳ họp 19 HĐND tỉnh;

(5) Khảo sát một số công trình, dự án.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham dự Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ đối với dự thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh... Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(2) Dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 19 (giải quyết công việc phát sinh); Dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 tại các huyện, thị xã;

(3) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác./.

 • PS ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LÀO CAI 2024
  (25/06/2024)
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
1 2 3 4 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1