Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lượt xem: 8300

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 10%.

2. GRDP bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng.

3. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 13,9%; công nghiệp - xây dựng 43,3%; dịch vụ 42,8%.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 35.000 tỷ đồng.

5. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 312 nghìn tấn.

6. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 69 triệu đồng.

7. Xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 08 xã. 

8. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.539 tỷ đồng (giá 2010).

9. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 2.900 triệu USD.

10. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đạt 21.000 tỷ đồng.

11. Tổng lượng khách du lịch: 04 triệu lượt người; tổng doanh thu du lịch đạt 11.851 tỷ đồng.

12. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.000 tỷ đồng.

13. Củng cố kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn; 52,8% số trường đạt chuẩn quốc gia.

14. Tạo việc làm mới trong năm: 12.500 lao động.

15. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 61,4%, trong đó qua đào tạo nghề 50,2%.

16. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 04%.

17. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,21%.

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) giảm còn 18,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (chiều cao/tuổi) giảm còn 33,9%.

19. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,7%.

20. 81% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 73,5% số thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá; 93% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 74% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

21. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,9%.

22. 97,5% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, 88% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

23 67% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý.

24. Trên 70% các vụ án được điều tra, khám phá xong.

25. Trên 90% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá xong.

Nguồn: Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1