Chuyên mục tiếp cận thông tin
Lượt xem: 2517

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04; Mẫu số 05; Mẫu số 06.

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(theo Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin 2016, Luật số 104/2016/QH13; Điều 11, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục thông tin công khai  

1

Văn bản quy phạm pháp luật

   Chi tiết 

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

   Chi tiết

3

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

+ Thủ tục hành chính - Mức 2

   Chi tiết

+ Dịch vụ công - Mức 3

   Chi tiết

 

+ Dịch vụ công - Mức 4

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

   Chi tiết

5

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

   Chi tiết

6

Thông tin về Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; quy hoạch, kế hoạch thu gom, tái chế rác thải; 

   Chi tiết

   + Chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước   Chi tiết

7

Thông tin về công khai ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

Chi tiết


Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá  Chi tiết
   + Thông tin về giá đất  Chi tiết

8

Thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

   Chi tiết

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

   Chi tiết

7

Công khai ngân sách địa phương; Báo cáo công tác định kỳ; Báo cáo tài chính năm

   Chi tiết

8

Thông tin thống kê

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH theo định kỳ; đất đai, đơn vị hành chính, dân số lao động, kinh tế, xã hội, môi trường, báo cáo thống kê;

   Chi tiết

9

Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên Cổng

   Chi tiết

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

1

Phòng Tổ chức Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Email: vpubnd@laocai.gov.vn

Điện Thoại: (02143) 845999;  Fax: (02143) 840006

III

Biểu mẫu

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Tải về

 

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

  Tải về

 

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

 

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

  Tải về

 

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Tải về

 

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

  Tải về

 

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

   Tải về

 

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

   Chi tiết

 

CTTĐT
Tin liên quan
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1