Danh sách người phát ngôn các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2018
Lượt xem: 7214

STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Thư điện tử
        Cá nhân Cơ quan  
1 Hoàng Chí Hiền Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh 0913360193 02143.850.988 hchien-ubnd@laocai.gov.vn
2 Vương Trinh Quốc Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 0982596455 02143.828.399 hkquang-stttt@laocai.gov.vn
3 Nguyễn Duy Hòa Chánh Văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh 0982949675 02143.842.476 ndhoa-hdnd@laocai.gov.vn
4 Phạm Thị Hồng Loan Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 0936239199   pthloan-skhcn@laocai.gov.vn
5 Nguyễn Anh Ninh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0943120999 02143.841.595 ninhna@laocai.edu.vn
6 Nguyễn Thành Sinh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường 0912205045   sinhnt-stnmt@laocai.gov.vn
7 Hà Văn Thắng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0913287015   hvthang-svhttdl@laocai.gov.vn
8 Hoàng Quốc Khánh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0913287966   hqkhanh-skhdt@laocai.gov.vn
9 Ngô Đức Ảnh Giám đốc Sở Tài chính 0913287279 02143.660.669 ndanh-stc@laocai.gov.vn
10 Nông Tiến Cương Giám đốc Sở Y tế 0903454344 02143.820.930 ntcuong-syt@laocai.gov.vn
11 Lê Ngọc Quỳnh Giám đốc Sở Tư pháp   02143.820.809 lnquynh-stp@laocai.gov.vn
12 Đỗ Trường Giang Giám đốc Sở Công thương 0913287452 02143.820.172
 
 
dtgiang-sct@laocai.gov.vn
13 Trần Đại Hải Giám đốc Sở Ngoại vụ 0912587657 02143.840.017 tdhai-sngv@laocai.gov.vn
14 Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Sở Nội vụ   0214.3847.289 ntdung-snv@laocai.gov.vn
15 Đinh Thị Hưng Giám đốc Sở Lao động, TB&XH   02143.820.021 dthung-sldtbxh@laocai.gov.vn
16 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 0942994888  
 
natuan-snnptnt@laocai.gov.vn
17 Đặng Văn Lương Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải 0913287224 02143.821.195 đvluong-sgtvt@laocai.gov.vn
18 Trịnh Xuân Trường Giám đốc Sở Xây dựng 0912587729 02143.820.064 txtruong-sxd@laocai.gov.vn
19 Nguyễn Ngọc Khải Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 0913359983 02143.830.202 nnkhai-bqlkkt@laocai.gov.vn
20 Phan Đăng Toàn Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh 0903276199 02143.820.023 pdtoan-tt@laocai.gov.vn
21 Nông Đức Ngọc Trưởng Ban Ban Dân tộc tỉnh 0966377168 02143.824.912 ndngoc-bdt@laocai.gov.vn
22 Đoàn Ngọc Tuyến Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bắc Hà 0912786745 02143.880.230 dntuyen-bacha@laocai.gov.vn
23
Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bảo Thắng
  baothang@laocai.gov.vn
24 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Si Ma Cai 0913287787 02143.796.016 nvminh-simacai@laocai.gov.vn
25 Hồ Cao Khải Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bảo Yên
 02143.876.357 hckhai-baoyen@laocai.gov.vn.com.vn
26 Phan Trung Bá Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Văn Bàn 0913360028 02143.882.123 ptba-vanban@laocai.gov.vn
27 Hoàng Trung Giang Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Mường Khương 0913032085 02143.774.777
0886214888
htgiang-muongkhuong@laocai.gov.vn
28 Hoàng Đăng Khoa Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Bát Xát 0913030531   hdkhoa-batxat@laocai.gov.vn
29 Lê Tân Phong Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Sa Pa
 02143.871.445 ltphong-sapa@laocai.gov.vn
30 Lê Quang Minh Chủ tịch UBND thành phố UBND thành phố Lào cai 0941269988 02143.820.067 lqminh-laocai@laocai.gov.vn
31 Nguyễn Hữu Hạnh Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên 01635188988 02143.872.866  
32 Vũ Viết Trường Cục trưởng Cục Thống kê Lào Cai 0966867666 02143.820.234 vvtruong@gso.gov.vn
33 Nguyễn Ngọc Khải Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai 0913359983 02143.830.202  

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1