Thống nhất triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 2447
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5279/UBND-VX ngày 02/11/2021 về việc thống nhất triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến ngày 16/10/2021 với các địa phương trên toàn quốc về quán triệt một số nội dung ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư;

Để đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hướng tới trở lại của nhiều hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” trên địa bản tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất sử dụng ứng dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch do Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia triển khai; ứng dụng VNEID do Bộ Công an triển khai để phục vụ định danh, xác thực người dân và các nghiệp vụ quản lý khác của Bộ Công an; ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế triển khai để thay thế cho sổ y bạ giấy của người dân khi đi khám chữa bệnh, đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng cho các bệnh khác.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi) và các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh tập trung truyền thông, vận động, hướng dẫn cài đặt, sử dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương: (i) Triển khai nền tảng quản lý xét nghiệm Quốc gia đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và kỹ thuật Realtime RT-PCR; (ii) Chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 hằng ngày vào nền tảng quản lý tiêm chủng Quốc gia; (iii) Hướng dẫn thống nhất quy trình khai báo y tế điện tử tại các Chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh từ ứng dụng PC-Covid.

4. Các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành: (i) Nghiên túc thực hiện việc ứng dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ trong kiểm soát người đến/về tỉnh Lào Cai bằng quét mã QR Code hỗ trợ các cơ quan chức năng trong điều tra, truy vết các F0, F1,… (ii) Truyền thông, vận động, hướng dẫn người dân đến/về tỉnh Lào Cai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR Code để kiểm soát; (iii) Hằng ngày kết suất dữ liệu người dân đến/về tỉnh Lào Cai theo từng địa phương (cấp huyện) và gửi danh sách về UBND cấp huyện để chỉ đạo theo dõi, quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp (như kính gửi) yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, đăng ký tiêm chủng thông qua các ứng dụng này. Tạo và sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn vị trên ứng dụng PC-Covid; thực hiện kiểm soát vào/ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến/đi thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình, người thân và nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: (i) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai kiểm dịch điện tử thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để kiểm soát người ra vào; (ii) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và khách khi đến địa bàn quản lý phải cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế điện tử, quét mã QR theo quy định; (iii) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các chủ điểm công cộng thông qua số liệu từ phần mềm quản lý với tài khoản được cung cấp từ Sở Thông tin và Truyền thông; (iv) Đăng ký họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email của cán bộ được giao trách nhiệm quản lý ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống Covid-19 của địa phương để trao đổi, nhận thông tin, dữ liệu, hướng dẫn,… và thứ sáu hằng tuần, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

CTTĐT
Tin liên quan
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1