Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022
Lượt xem: 1979
CTTĐT - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022 tại Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.134.482 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp 28.002.574 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp 3.961.324 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng 1.170.584 ha. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

anh tin bai

Tổng diện tích tự nhiên cả nước tính đến ngày 31/12/2022 là 33.134.482 ha.

Tổng diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính được phân làm 02 nhóm: Nhóm diện tích đất theo đối tượng sử dụng và diện tích đất theo đối tượng quản lý. Cụ thể, diện tích đất theo đối tượng quản lý là 6.042.685 ha (UBND cấp xã 4.509.970 ha; tổ chức phát triển quỹ đất 28.816 ha; cộng đồng dân cư và tổ chức khác là 1.503.899 ha). Diện tích đất theo đối tượng sử dụng là 27.091.797 ha (04 đối tượng). Trong đó diện tích đất của tổ chức trong nước 10.698.125 ha (tổ chức kinh tế, cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức khác); diện tích đất của tổ chức nước ngoài là 43.158 ha (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức ngoại giao); diện tích đất theo đối tượng là người Việt định cư ở nước ngoài 1 ha; diện tích đất theo đối tượng là cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo 597.511 ha.

Về hiện trạng sử dụng đất cả nước theo các vùng địa lý tự nhiên - kinh tế tính đến ngày 31/12/2022: Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc 9.518.413 ha; Vùng Đồng bằng sông Hồng 2.127.865 ha; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9.586.061 ha; Vùng Tây Nguyên 5.454.831 ha; Vùng Đông Nam Bộ 2.355.141 ha; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 4.092.171 ha.

anh tin bai

Phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc, tỉnh Lào Cai có tổng diện tích đất là 636.425 ha. Trong đó đất nông nghiệp 551.690 ha; đất phi nông nghiệp 37.540 ha; đất chưa sử dụng 47.195 ha.

Cụ thể, đất nông nghiệp bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp 132.717 ha; đất lâm nghiệp 414.929 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3.623 ha; đất nông nghiệp khác 421 ha. Đất phi nông nghiệp bao gồm: đất ở 6.048 ha; đất chuyên dùng 22.360 ha; đất cơ sở tôn giáo 13 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 34 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 519 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8.409 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 127 ha; đất phi nông nghiệp khác 30 ha. Đất chưa sử dụng gồm: đất bằng chưa sử dụng 1.746 ha; đất đồi núi chưa sử dụng 41.579 ha; núi đá không có rừng cây 3.870 ha. Lào Cai không có diện tích đất có mặt nước ven biển (quan sát).

Tại Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

 

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1