Giảm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và từng bước kéo giảm tai nạn giao thông
Lượt xem: 212
CTTĐT - Đây là một trong những mục tiêu quan trọng tại Kế hoạch số 68/KH-UBND bảo đảm an toàn giao thông năm 2024 vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành ngày 31/01/2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023; đặc biệt đối với những địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phức tạp. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT; phòng, tránh ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trong các dịp nghỉ Lễ, Tết, các ngày cuối tuần trên địa bàn toàn tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT ngay từ những tháng đầu năm 2024.

anh tin bai

Giảm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, kiềm chế và từng bước kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024 (Ảnh minh họa).

Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022, Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn phụ trách.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật về bảo đảm TTATGT. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch chung của tỉnh, huyện trong việc sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang hạ tầng hiện tại như các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và các trung tâm phát sinh nhu cầu đi lại lớn phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Rà soát, tham mưu chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT ngay sau khi Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực của lực lượng thực thi công vụ

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực thi công vụ; nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Kịp thời có những giải pháp tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn quản lý, đặc biệt các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, tình hình phức tạp.

anh tin bai

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo TTATGT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý quyết liệt, triệt để “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” các vi phạm về TTATGT. Khai thác sử dụng dữ liệu từ camera, thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm TTATGT, xây dựng cơ sở dữ liệu về TTATGT, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

Siết chặt quản lý hoạt động vận tải, chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng, áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý các hoạt động vận tải. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; đẩy mạnh công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế. Quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện, nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y tế đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT. Lấy tiêu chí tuân thủ pháp luật về TTATGT là tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm.

anh tin bai

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT trong trường học.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền (trên mạng xã hội và hạ tầng số); bám sát các nội dung tuyên truyền của chiến lược Quốc gia bảo đảm giao thông theo các giai đoạn.

Phát huy sức mạnh đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp để tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp./.

Thanh Huyền
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1