Tổng số: 222
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
46/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
4306/UBND-TNMT 18/09/2019 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 Tải về
3667/UBND-TNMT 12/08/2019 v/v đảm bảo cảnh quan môi trường phục vụ cho tổ chức diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và TKCN trên địa bàn tỉnh Tải về
265/KH-UBND 07/08/2019 Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
39/TB-UBND 22/07/2019 Về danh mục bổ sung các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
23/2019/QĐ-UBND 19/06/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014, Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
196/KH-UBND 15/05/2019 Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1289/QĐ-UBND 13/05/2019 Ban hành Đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
134/TB-VPUBND 03/05/2019 Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tải về
12345678910...