Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4373/UBND-TH 20/09/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Tải về
2391/QĐ-UBND 05/08/2019 Ban hành danh mục chuyên ngành thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2020 Tải về
3446/UBND-NC 31/07/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ Tải về
86/KH-UBND 22/02/2019 Thực hiện triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 Tải về
4253/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Tải về
40/2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
34/2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai Tải về
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Tải về
5237/UBND-QLĐT 31/10/2018 đôn đốc cuộc vận động chung tay hỗ trợ nhà ở đối với NCC với CM trên địa bàn tỉnh LC Tải về
2850/QĐ-UBND 14/09/2018 Ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ; đặt hàng, nghiệm thu đối với dịch vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12345678